Veľká Morava a Záhorie – prednáška Mgr. Marka Hladíka, Ph.D.

0
95

Tlačová správa

Názov podujatia:      Marek Hladík – Veľká Morava a Záhorie, prednáška  

Organizátori:             Trnavský samosprávny kraj – Záhorské múzeum v Skalici, Archeologický ústav AV ČR v Brne

Miesto:                       Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica

Dátum konania:        streda 24. mája 2023 o 16.00 hod.

Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci s Archeologickým ústavom AV ČR v Brne pripravili prednášku Mgr. Marka Hladíka, Ph.D., vedúceho Strediska pre slovanskú a stredovekú archeológiu Archeologického ústavu AV ČR v Brne na tému Veľká Morava a Záhorie.

Stredné a dolné Pomoravie, ktorého súčasťou je aj Záhorie, predstavovalo v 9. storočí územie, na ktorom sa rozvíjala Veľká Morava. Jej existencia v mnohom predznamenala fascinujúci nárast ekonomických aktivít na začiatku druhého tisícročia. Tento viedol k vzniku stredovekých štátov (Uhorska, Rakúska, Čiech), na ktorých geopolitickej tradícii je v podstate z veľkej časti narysovaná aj politická mapa súčasnej strednej Európy. Z priestoru Záhoria pochádza veľké množstvo archeologických dokladov o tomto geopolitickom útvare, ktoré nás informujú o mnohých aspektoch života v 9. storočí. Čo však vieme o Veľkej Morave na základe súčasných archeologických výskumov povedať. Z akej tradície vyrastala? Na akých ekonomických a sociálnych základoch stála? Čo udržovalo tento geopolitický celok v chode a prečo na prelome 9. a 10. storočia náhle zanikla? A je vôbec archeológia schopná hľadať odpovede na tak zložité otázky?