Včelárstvo v Pomoraví výstava

0
765
Tlačová správa

Názov:    Včelárstvo v Pomoraví
Miesto:   Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Termín:   vernisáž výstavy 10.5. o 16.00 hod.
výstava potrvá do 9.6.2013

Výstava prevedie návštevníkov prierezom bohatej histórie včelárstva na našom území s autentickými včelárskymi exponátmi a pomôckami, dobovými fotografiami zo začiatku 20. storočia a ukážkami včelích produktov spojených s ich ochutnávkou. Vystavené budú autentické exponáty súvisiace so včelárstvom z nášho územia – včelárske predmety (dymáky, úle, medomety a i.), ako aj predmety na spracovanie medu a iných produktov (perníkové formy, lisy na vosk). K historicky najcennejším patria staré včelárske knihy z konca 18. st., úle a medomety z prelomu 19. a 20. storočia, dokumenty o chove včiel viažuce sa k Holíčsko-Šaštínskemu panstvu a staré tlače zo škarniclovskej tlačiarne v Skalici.