Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
streda, 24 júla, 2024
Úvod Taynayovský dom s arkierom na Potočnej ulici v Skalici – PhDr. Richard Drška, PhDr. Mária Smoláková, CSc. Rodina Príkazských na dvore domu v roku 1946, vľavo neskôr zbúrané dvorové krídlo. Sediaci František Príkazský, po jeho pravici manželka Františka, rod. Orlitová, po ľavici nevesta Františka, rod. Lazarová, s dieťaťom Dušanom (nar. 1946), za ňou vpravo stojaci Bedrich Príkazský, stojaca žena ich dcéra Oľga. Vľavo stojaci muž je staviteľ Procházka, pred ním sediaca jeho manželka, vzadu stoja ich dvaja synovia. Foto: archív Záhorského múzea

Rodina Príkazských na dvore domu v roku 1946, vľavo neskôr zbúrané dvorové krídlo. Sediaci František Príkazský, po jeho pravici manželka Františka, rod. Orlitová, po ľavici nevesta Františka, rod. Lazarová, s dieťaťom Dušanom (nar. 1946), za ňou vpravo stojaci Bedrich Príkazský, stojaca žena ich dcéra Oľga. Vľavo stojaci muž je staviteľ Procházka, pred ním sediaca jeho manželka, vzadu stoja ich dvaja synovia. Foto: archív Záhorského múzea

Stredná časť západnej fasády, portál do prejazdu a arkier. Foto: M. Smoláková
Vstup do pekárne na južnej strane v roku 1938, vpravo majiteľ František Príkazský, vľavo jeho nevesta Františka, vnučky Oľga a Júlia, v strede predavačka Procházková, Foto: archív P. Brezinu