nedeľa, 21 apríla, 2024
Úvod Taynayovský dom s arkierom na Potočnej ulici v Skalici – PhDr. Richard Drška, PhDr. Mária Smoláková, CSc. Stredná časť západnej fasády, portál do prejazdu a arkier. Foto: M. Smoláková

Stredná časť západnej fasády, portál do prejazdu a arkier. Foto: M. Smoláková

Klenba západnej miestnosti južného traktu na prízemí. Foto: M. Smoláková
Rodina Príkazských na dvore domu v roku 1946, vľavo neskôr zbúrané dvorové krídlo. Sediaci František Príkazský, po jeho pravici manželka Františka, rod. Orlitová, po ľavici nevesta Františka, rod. Lazarová, s dieťaťom Dušanom (nar. 1946), za ňou vpravo stojaci Bedrich Príkazský, stojaca žena ich dcéra Oľga. Vľavo stojaci muž je staviteľ Procházka, pred ním sediaca jeho manželka, vzadu stoja ich dvaja synovia. Foto: archív Záhorského múzea