sobota, 13 apríla, 2024

Časť stredovekej pivnice, pohľad západným smerom Foto: M. Smoláková

Vstup do pekárne na južnej strane v roku 1938, vpravo majiteľ František Príkazský, vľavo jeho nevesta Františka, vnučky Oľga a Júlia, v strede predavačka Procházková, Foto: archív P. Brezinu
Dom č. 31 na Potočnej ulici z juhozápadnej stany. Foto: R. Drška