Svetový deň kultúrneho dedičstva

0
518
Deň otvorených dverí v múzeách a galériách
Dňa 18.4.2008 si v múzeách a galériách pripomenieme Medzinárodný deň kultúrneho dedičstva, počas ktorého budú tieto zariadenia sprístupnené širokej verejnosti formou Dňa otvorených dverí.