Miroslav Korčák: Keramika, Štefan Orth: Krajina (maľba) vernisáž výstavy

0
1364

 

T L A Č O V Á    S P R Á V A
Výstava Miroslav Korčák Keramika, Štefan Orth Maľba

Titul výstavy:  Miroslav Korčák Keramika, Štefan Orth Maľba
Miesto konania:  Záhorské múzeum, Námestie Slobody 13,  909 01 Skalica
Kurátori:  Štefan Zajíček, Božena Juríčková
Vernisáž výstavy:  21. septembra 2012 (piatok) o 16.00 hod., Záhorské múzeum Skalica
Trvanie výstavy:  21. septembra – 19. októbra 2012

Trnavský samosprávny kraj Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci so Záhorskou galériou v Senici pripravili v rámci tohtoročných skalických dní spoločnú výstavu Miroslav Korčák Keramika, Štefan Orth Maľba.
Keramikár Miroslav Korčák (1956) zo Skalice, dlhoročný člen Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska v Bratislave a Klubu výtvarníkov v Skalici sa prezentuje so svojou najnovšou keramickou tvorbou väčších parkových plastík, často humorne stvárnených rozprávkových bytostí, ďalej anjelov, žonglérov, celej kapely muzikantov, pričom vystavuje aj veľké plastiky v kove rôznych prehýbaných kolorovaných tvarov rúr a iných materiálov.  Výstavu tvoria aj nástenné plošné kompozície z glazovaných dlaždíc, glazovaných reliéfov v pôsobivej farebnosti  abstraktne vyznievajúcich bioforiem živočíchov spolu s užitou keramikou prehýbaných tvarov mís a drobných predmetov.
Maliar, krajinár Štefan Orth (1943) zo Senice, člen Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave, dlhoročný pedagóg  Základnej umeleckej školy a kurátor Galérie ZUŠ v Senici sa predstavuje výberom zo svojej najnovšej krajinárskej, maliarskej tvorby zobrazujúcej poväčšine rovinu južného Záhoria najmä rodných Gajár a potom zvlnenú krajinu v okolí Senice, kde žije od roku 1979, pričom najnovšie maľuje aj v iných slovenských regiónoch.  Charakteristická Orthova krajina je prevažne konštruktívnou, geometrickou kompozíciou zjednodušených redukovaných tvarov, zvýraznených kontrastnou, sýtejšou farebnosťou lineárne vymedzených plôch výsledných olejomalieb.

PhDr. Štefan Zajíček