Ľudový odev na Záhorí na FiF UK v Bratislave

0
258

Trnavský samosprávny kraj – Záhorského múzeum v Skalici
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Názov podujatia: Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok
Miesto:               Filozofická fakulta UK v Bratislave, Gondova 2, 814 99 Bratislava
Dátum konania:   vernisáž výstavy v piatok 5. apríla 2019 o 10.40 hod.

Výstava potrvá do 31. mája 2019

Výstava Ľudový odev na Záhorí – tradícia a dnešok mapuje podoby a rôznorodosť tradičného ľudového odevu na Záhorí.  Prostredníctvom inštalovaných obrazovo-textových panelov oboznamuje návštevníka  s druhmi a lokálnymi formami obradového a sviatočného mužského a ženského odevu. Približuje jednotlivé odevné komplety, ako aj ich základné súčiastky, vychádzajúc z rozsiahleho zbierkového fondu etnológie Záhorského múzea v Skalici. Kurátormi výstavy sú odborní pracovníci múzea Mgr. Dita Andrušková, PhD. a PhDr. Richard Drška.
Výstava je sprístupnená v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (G313) v Bratislave na Gondovej ulici 2.