BLAHO, Ján (4. 3. 1815 Skalica – 14. 12. 1893 Bratislava)

0
44

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Trnave (do r. 1839)

Pôsobenie: Kaplán v Modre a v Sucháni (1843 – 1881), farár v Bohdanovciach nad Trnavou

Národnokultúrny pracovník. Patril k spoluzakladateľom Matice slovenskej aj Spolku sv. Vojtecha, bol jeho hlavným konateľom (1870), hlavným tajomníkom (1871 – 1872) a predsedom (1878 – 1879). Je autorom osvetových článkov a náboženských úvah, ktoré publikoval v časopisoch Cyrill a Method, Pešťbudínske vedomosti, Národné novinyKazateľňa.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, 2000, s. 116; Slovenský biografický slovník I., 1986, s. 259.