Nachádzate sa: Výstavy a podujatia
Smútočné oznámenie

Generačná sonda
výstava

Kniha Záhoria 2012

Záhorská knižnica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici,
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  Trnavského samosprávneho kraja

v y h l a s u j ú

5. ročník súťaže

KNIHA ZÁHORIA 2012

bližšie informácie:

Propozície súťaže

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=496&Itemid=150

Nominované publikácie

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=152

Hlasovanie

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_jvotesystem&view=poll&alias=kniha-zhoria-2012

Festival múzeí 2013
Pracovníci Záhorského múzea v Skalici sa v dňoch 17. a 18.6.2013 zúčastnili na Festivale múzeí 2013, ktorý tento rok hostili Technické a Východoslovenské múzem v Košiciach. V rámci programu si vypočuli odborné prednášky týkajúce sa projektov...

AMFO 2013
17. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom krajina začiatok

© smartpage s.r.o., 2007