sobota, december 16, 2017

Plán výstav na rok 2018

Ľudový odev na Záhorí vlastná výstava do 23. 2. 2018Bolo u nás more výstava v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave 2. 3. – 2. 4. Jozef Chrena: Z tvorby 6. 4. – 3. 6. Amfo 2018 Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej...

Náhlikova Senica 2018

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlasuje už 58. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2018. Bližšie informácie a podmienkach súťaže i prihlášku nájdete v priložených dokumentoch: Náhlikova Senica...

Plagáty k vianočným podujatiam v Katolíckom kruhu

K podujatiam v Katolíckom kruhu, či už vianočným slávnostiam a divadelným hrám, alebo iným, boli najčastejšie v Tlačiarni Jozefa Teslíka tlačené pozvánky - plagátiky, informujúce o charaktere podujatia. Organizované boli najmä v čase Vianoc s charitatívnym zámerom, snažili sa  priniesť pomoc...

Odišli z našich radov

S ľútosťou sme prijali správu, že z našich radov odišli akad. maliar Ivan Dulanský a vdp. Anton Hrebík, ktorí boli obaja priaznivcami Záhorského múzea v Skalici.  (na fotografii vpravo) Akad. mal. Ivan Dulanský sa narodil 15.12.1941 v Plaveckom Podhradí,  väčšiu časť...

PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod...

Ambulanciu, vybavenú na tú dobu kompletnými lekárskymi prístrojmi a vhodným nábytkom získal Dr. Blaho až v Luhačoviciach,1 kde liečil kúpeľných hostí každoročne v letných mesiacoch od roku 1908 do vypuknutia vojny.2 Autorom myšlienky získať...

Záhorie 4/2017

Mgr. Terézia Pavlásková - Ing. Jozef Pavlásek: Kováči v Zohore Mgr. Veronika Chňupková: K patrocíniu kaplnky v holíčskom kaštieli PhDr. Alena Bartlová, CSc.: Skalica ako centrum kultúry a politického života na Záhorí pod taktovkou dr. Pavla...