štvrtok, marec 22, 2018

Drevený kríž na konci Vinohradníckej ulice v Skalici

V utorok 13. marca 2018 bol dočasne odstránený kríž na Vinohradníckej ulici v Skalici, priebeh a dôvody sú bližšie popísané na webovej stránke skalickej farnosti: http://skalica.fara.sk/?q=node/10194. O kríži sme publikovali i článok Ing. Pavla Šantavého...

Matkové vajcia

Možno si ešte niekto pamätá, čo boli matkové vajcia, ale v dnešnej dobe vyspelého chladiarenstva a regulovaných znášok vajec upadá tento pojem do zabudnutia. V domácnostiach si kedysi gazdiné museli vedieť pomôcť tým, čo mali k dispozícii, a po...

Americko-slovenská banka

Americko-slovenská banka MUDr. Pavel Blaho, aktívny aj v bankovníctve, otvoril 1. januára 1908 v Skalici Obchodnú banku, ktorá mala sídlo na prízemí Katolíckeho kruhu (dnešného Domu kultúry). 1. júna 1909 Roľnícku a priemyselnú banku vo...

„Velké ženy v malých lázních“

Fotografie z vernisáže výstavy, ktorá sa konala 8. marca 2018 v priestoroch Múzea luhačovického Zálesí v Luhačoviciach, na ktorej sa zúčastnila i riaditeľka Záhorského múzea v Skalici PhDr. Viera Drahošová. "Výstava představuje emancipované ženy, političky,...

Bibliografia XXVI. ročníka (2017) časopisu Záhorie

Antálková, Marcela: Pamätná tabuľa v Brodskom. 6, 2017, s. 29. Bača, Robert, PhDr.: Karol Andel a Skalica (K 120. výročiu narodenia a 40. výročiu úmrtia). 1, 2017, s. 7-9. Bača, Robert, PhDr.: Kto bol Ferenc Mezey?...

Žili v Skalici – PhDr. Viera Drahošová

V lete 2017 (14. júl - 20. august) Záhorské múzeum v Skalici vo svojich výstavných priestoroch pripravilo výstavu Žili v Skalici. Zámerom výstavy a plánovaného voľného cyklu pod týmto názvom je predstavovať osobnosti, pochádzajúce...