Piatok, október 28, 2016

0 5
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizoval Obecný úrad v Prietrži podujatie, ktorého súčasťou bola i prezentácia publikácie PhDr. Petra Michaloviča Ľudová nástrojová hudba...

0 12
Spolok hudobného folklóru pri SHÚ Trnavský samosprávny kraj - Záhorské múzeum v Skalici Mesto Skalica Tlačová správa Názov podujatia:        Seminár o ľudovej piesni 2016      ...

0 62
Dňa 19. októbra 2016 sa pri príležitosti 80. výročia založenia múzea v Hohenau an der March stretli odborní pracovníci Záhorského múzea s rakúskymi kolegami,...

0 141
Trnavský samosprávny kraj Záhorské múzeum v Skalici Tlačová správa Názov podujatia:        Skalica 1950 – 1980                        ...

0 57
Kroje Záhoria           Tradičný ľudový odev je dlhodobým objektom pozornosti múzejných inštitúcií. Záhorské múzeum v Skalici buduje jeho zbierku od svojho vzniku...