Záhorie č. 4/1997

P. Vševlad Gajdoš OFM a regionálny výskum na Záhorí Ladislav Kačic

0
687

MVDr. Pavol Hallon: Záhorské konfínium
PhDr. Viera Drahošová: Zvoncovité poháre na Záhorí a na Slovensku
Ing. Vladimír Hlavatý, Ing. Vladimír Štrba: Geologické pomery na Záhorí
Mgr. Eliška Kováčová: Socha Spravodlivosti v Skalici
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského
PhDr. Ladislav Kačic: P. Vševlad Gajdoš OFM a regionálny výskum na Záhorí
Náš rozhovor s Pavlom Hallonom
Ing. Peter Vrablec: Na Jána v Závode
Povesť: Starý kríž
Marián Náhlik: Balónová pošta

SPRÁVY
Spomienková slávnosť na Dr. Andreja Radlinského (Ľudovít Košík)
700 rokov prvej písomnej zmienky o Lopašove (-dra-)
Storočný POSOL (-dra-)
600 rokov kostola v Dojči (M. Z.)
Levárky (Ľudovít Košik)

Predchádzajúci článokZáhorie č. 3/1997
Ďalší článokZáhorie č. 5/1997