Záhorie č. 5/1997

Nástenné maľby v Rotunde svätého Juraja v Skalici Viera Drahošová

0
623

PhDr. Viera Drahošová: Nástenné maľby v Rotunde svätého Juraja v Skalici
Ing. Vladimír Hlavatý, Ing. Vladimír Štrba: Geologické pomery na Záhorí
Marián Náhlik: Vietorisovci na Záhorí
Mgr. Miroslav Minďáš: Testamenty
Ing. Dušan Praženka: Mlátenie obilia v minulosti v okolí Senice
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského
Náš rozhovor s koncertnou speváčkou prof. Evou Blahovou
Mgr. Peter Michalovič: Z hornatého kraja do Skalice
PhDr. Viera Drahošová: „Elixír života“
PhDr. Zora Viestová: PhDr. Ján Buchta, SJ /1922 – 1972/
Oto Holúsek: Rok na vidieku – Hody

SPRÁVY

Predchádzajúci článokZáhorie č. 4/1997
Ďalší článokZáhorie č. 6/1997