Záhorie č. 3/1997

Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského Záhorie v románe Koreň a výhonky A/ "Zlé mesto" Rohov (Skalica - Senica) Eva Fordinálová

0
640

Mgr. Marián Havlík: Návrat výtvarných hodnôt
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Obraz Záhoria v prózach S. H. Vajanského
PhDr. Viera Drahošová: Biely kostolík
Ing. Vladimír Štrba, Ing. Vladimír Hlavatý: Geologické pomery na Záhorí
Náš rozhovor s jazykovedcom Konštantínom Palkovičom
Stanislav Damborský: Ján Damborský (1880 – 1932)
Vladimír Brza: Zbierka básní „Cymbál a husle“

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Lákavé návraty do minulosti /Jozef Špaček: Sever a iné túžby/ (Miroslav Brück)
Gajarané sa už doradzili… (Štefan Moravčík)

SPRÁVY
Návrat Daniela Rapanta (Dušan Čaplovič)