VI. ročník 1997

Bibliografia VI. ročníka (r. 1997) časopisu Záhorie

0
765

Brück, M.: Lákavé návraty do minulosti (Jozef Špaček: Sever a iné túžby). 3, s. 21-23
Brza, V.: Spolok Záhorských akademikov. 2, s. 34
Brza, V.: Zbierka básní „Cymbál a husle“. 3, s. 19-20
Čaplovič, D., PhDr.: Návrat Daniela Rapanta. 3, s. 24-26
Damborský, S.: Ján Damborský (1880-1923). 3, s. 17-19
-dra: Konferencia o živote a diele S. H. Vajanského v Senici. 1, s. 30-31
-dra: Láb (Správy). 5, s. 30 -dra: 700 rokov prvej písomnej zbierky o Lopašove. 4, s. 31-32
-dra: Skalica (Správy). 5, s. 28-29
-dra: Storočný Posol. 4, s. 32-33
-dra: Šperk a ozdoby odevu. 2, s. 35
Drahošová, V., PhDr.: Archeologické nálezy z Lopašova. 3 L, s. 6-8
Drahošová, V., PhDr.: Biely kostolík. 3, s. 9-12
Drahošová, V., PhDr.: „Elixír života“. 5, s. 23-24
Drahošová, V., PhDr.: Na úvod 6. ročníka. 1, s. 2
Drahošová, V., PhDr.: Nástenné maľby v Rotunde svätého Juraja v Skalici. 5, s. 2-4

Drahošová, V., PhDr.: Náš rozhovor s Pavlom Hallonom. 4, s. 21-27
Drahošová, V., PhDr.: Obnova kaplniek na Kalvárii v Skalici. 1, s. 20-21
Drahošová, V., PhDr.: V Lopašove. 3 L, s. 40-41
Drahošová, V., PhDr.: Výsledky archeologického bádania v obci Závod. 4 Z, s. 9-12
Drahošová, V., PhDr.: Za Jozefom Mikušom (1934-1997). 2, s. 30-32
Drahošová, V., PhDr.: Zvoncovité poháre na Záhorí a na Slovensku. 4, s. 6-11
Drozdová, M.: Jak to bilo f Kopčanech na Mikuláša. 6, s. 28
Dúbravský, F.: Povesť – Červený kríž. 2, s. 32
Dúbravský, F.: Povesť – Starý kríž. 4, s. 28-29
Dulanský, I., akad. mal.: Želibský – výstava. 1, s. 33
Ďurišová, A., RNDr.: Fosílne cicavce na Záhorí. 2, s. 2-5
-efor: Záhorská etapa serafínskej cesty (Nové knihy). 6, s. 29
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Členovia Slovenského učeného tovarišstva v Závode. 4 Z, s. 43-44
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Jubileum Lichardovej Domovej pokladnice. 6, s. 2-5
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Náš rozhovor s jazykovedcom Konštantínom Palkovičom. 3, s. 14-17
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Náš rozhovor s režisérom a dramaturgom Vladimírom Ruskom. 1, s. 15-20
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Obraz Záhoria v prózach S.H. Vajanského. 1, s. 9-11, 2, s. 15-17, 3, s. 6-9, 4, s. 16-19, 5, s. 14-18
Gajda, J.: Vážení čitatelia (príhovor). 4 Z, s. 3
Gúth, A., MUDr.: K lokalizácii najdôležitejších archeologických nálezov v „Levárkach“. 1, s. 3-8
Hallon , P., MVDr.: Zabudnutý Skaličan – inžinier Paul von Mazur. 6, s. 11-13
Hallon , P., MVDr.: Záhorské konfínium. 4, s. 2-5
Havlík, M., Mgr.: Dlžné úpisy z Veľkých Levár. 6, s. 16-18
Havlík, M., Mgr.: Návrat výtvarných hodnôt. 3, s. 2-5
Hlavatý, V., Ing. – Štrba, V., Ing.: Geologické pomery na Záhorí. 1, s. 12-14, 2, s. 6-7, 3, s. 13-14, 4, s. 11-14, 5, s. 5-7, 6, s. 8-11
Hlavatý, V., Ing. – Štrba, V., Ing.: Ťažba ropy a zemného plynu v okolí obce Závod. 4 Z, s. 6-8 Holúsek, O.: Rok na vidieku – Hody (Z histórie ľudových zvykov v Holíči). 5, s. 27-28
Hrbatý, J., RNDr.: Prírodné pomery okolia obce Lopašov. 3 L, s. 4-5
Hrbatý, J., RNDr.: Prírodné pomery okolia obce Závod. 4 Z, s. 4-5
-ile: Plavecké Podhradie (Správy). 5, s. 30
Juza, M.: Do pozornosti čitateľov (Marianka). 6, s. 27
Juza, P., PhDr.: Zem zvaná Plumnou. 1, s. 21-22
Kačic, L.: P. Vševlad Gajdoš OFM a regionálny výskum na Záhorí. 4, s. 19-21
Košík, Ľ., Mgr.: Levárky. 4, s. 34-35
Košík, Ľ., Mgr.: Marianka. 6, s. 24-27
Košík, Ľ., Mgr.: Posviacka Mestského úradu. 1, s. 30
Košík, Ľ., Mgr.: Pôsobenie rehole milosrdných bratov v Skalici. 2, s. 8-11
Košík, Ľ., Mgr.: Spomienková slávnosť na Dr. Andreja Radlinského. 4, s. 30-31
Košík, Ľ., Mgr.: Štefan Žák. 4 Z, s. 58
Kováčová, E., Mgr.: Socha Spravodlivosti v Skalici. 4, s. 14-15
Kronika obce Lopašov. 3 L, s. 35-36
Kutarňa, J., Prof., ThDr.: Msgr. Štefan Vrablec. 4 Z, s. 52-58
Ľudové tradície. 4 Z, s. 61-63
Michalovič, P., Mgr.: Hudobné tradície v Lopašove. 3 L, s. 26-31
Michalovič, P., Mgr.: Náš rozhovor s koncertnou speváčkou prof. Evou Blahovou. 5, s. 18-21
Michalovič, P., Mgr.: Motokros. 3 L, s. 42-43
Michalovič, P., Mgr.: Významné osobnosti. P. Edmund Beňovič – františkánsky hudobný skladateľ. 4 Z, s. 42-43
Michalovič, P., Mgr.: Z hornatého kraja do Skalice. 5, s. 22-23
Minďáš, M.: Testamenty. 5, s. 9-11
Moravčík, Š.: Akuťaját, ancvaj, aňi hňi… 1, s. 29-30
Moravčík, Š.: Gajarané sa už doradzili… 3, s. 23
– mz: 600 rokov kostola v Dojči. 4, s. 34
– mz: Radošovce (Správy). 5, s. 29-30
– mz: Závod (Správy). 5, s. 30-31
Náhlik, M.: Balónová pošta. 4, s. 30
Náhlik, M.: Erby rodu Apponyi. 6, s. 5-7
Náhlik, M.: Vietorisovci na Záhorí. 5, s. 7-9
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Matej Hések. 6, s. 13-15
Palkovič, K., PhDr., CSc.: Samuel Hatala a jeho výskum nárečia v Prietrži. 2, s. 27-29
Petrovič, V., Mgr.: 20. storočie v Závode vo svetle archívnych prameňov. 4 Z, s. 16-19
Petrovič, V., Mgr.: Niekoľko doplnkov k obecnej pečati. 4 Z, s. 15-16
Petrovič, V., Mgr.: Pečať obce Lopašov. 3 L, s. 12-15
Petrovič, V., Mgr.: Z najstarších dejín Lopašova. 3 L, s. 8-11
Petrovič, V., Mgr.: Z najstarších dejín obce. 4 Z, s. 12-15
– pm: Dodatok redakcie /Zbierka básní „Cymbál a husle“/. 3, s. 20-21
Praženka, D., Ing.: Mlátenie obilia v minulosti v okolí Senice. 5, s. 11-14
Proksa, P., ThB.: K storočnici narodenia akademika Daniela Rapanta. 2, s. 17-18
Surový, S.: Milí rodáci, vážení čitatelia,… 3 L, s. 2-3
Štrba, V., Ing. – Hlavatý, V., Ing.: Geologické pomery na Záhorí. 1, s. 12-14, 2, s. 6-7, 3, s. 13-14, 4, s. 11-14, 5, s. 5-7, 6, s. 8-11
Štrba, V., Ing. – Hlavatý, V., Ing.: Ťažba ropy a zemného plynu v okolí obce Závod. 4 Z, s. 6-8 Vašečka, I., Dr.: Hodoňka – čo to bolo za chorobu? 6, s. 28-29
Vašečka, I., Dr.: Viete čo je to logaja? 2, s. 29-30
Viestová, Z., PhDr.: PhDr. Ján Buchta, SJ (1922-1972). 5, s. 25-26
Vrablec, J., Prof., ThDr.: Slovenská svadba v Závode. 4 Z, s. 88-91
Vrablec, P., Ing.: Cyklus výročných sviatkov. 4 Z, s. 75-84
Vrablec, P., Ing.: Kňazi pôsobiaci v Závode od roku 1630. 4 Z, s. 40-41
Vrablec, P., Ing.: Na Jána v Závode. 4, s. 27-28
Vrablec, P., Ing.: Obecné voľby. 4 Z, s. 87-88
Vrablec, P., Ing.: Obecný hlásnik. 4 Z, s. 86-87
Vrablec, P., Ing.: Prezývky. 4 Z, s. 84-86
Vrablec, P., Ing.: Závodské zvony. 4 Z, s. 39-40
Vrablec, R.: Msgr. Jozef Vrablec. 4 Z, s. 44-51
Wišniewski, G.: Kňazi pôsobiaci v Závode od roku 1630 (Z dôvodu opravy…). 4 Z, s. 41
Zajíček, Š., PhDr.: K nedožitým 85. narodeninám profesora Jozefa Kostku. 1, s. 31
Zajíček, Š., PhDr.: Náš rozhovor s akademickým maliarom profesorom Jánom Želibským. 6, s. 18-24
Zajíček, Š., PhDr.: Náš rozhovor s Ivanom Panenkom,… 2, s. 19-27
Zajíček, Š., PhDr.: Obraz Lazar a boháč zo skalického „Štíbora“. 1, s. 12-14
Zajíček, Š., PhDr.: Stavebné a umeleckohistorické pamiatky obce Závod. 4 Z, s. 26-39
Zajíček, Š., PhDr.: Stavebné pamiatky. 3 L, s. 36-40
Zajíček, Š., PhDr.: Výtvarné zobrazenie Lopašova. 3 L, s. 40
Zajíček, Š., PhDr.: Výtvarné zobrazenie Závodu. 4 Z, s. 59-60
Zajíček, Š., PhDr.: Za profesorom Albínom Brunovským. 1, s. 25-28
Zajíčková, M., PhDr.: Domácka ľudová a ľudovoumelecká výroba. 4 Z, s. 63-69
Zajíčková, M., PhDr.: Hospodárstvo obce Lopašov. 3 L, s. 15-21
Zajíčková, M., PhDr.: Lopašovský kroj. 3 L, s. 22-26
Zajíčková, M., PhDr.: Skalické maškarné bály. 1, s. 23-24
Zajíčková, M., PhDr.: 110 rokov dobrovoľného hasičského zboru v Závode. 4 Z, s. 19-26 Zajíčková, M., PhDr.: Škola. 3 L, s. 32-34
Zajíčková, M., PhDr.: Závodský kroj. 4 Z, s. 70-75
Zelinka, M.: Poézia dávnej zrelosti (Nové knihy). 6, s. 29-31