Záhorie č. 6/1997

Erby rodu Apponyi Marián Náhlik

0
746

PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Jubileum Lichardovej Domovej pokladnice
Marián Náhlik: Erby rodu Apponyi
Ing. Vladimír Hlavatý, Ing. Vladimír Štrba: Geologické pomery na Záhorí
MVDr. Pavol Hallon: Zabudnutý Skaličan – inžinier Paul von Mazur
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Kňaz a spisovateľ Matej Hések
Marian Havlík: Dlžné úpisy z Veľkých Levár
Náš rozhovor s akademickým maliarom profesorom Jánom Želibským
Mgr. Ľudovít Košík: Marianka
Jak to bilo f Kopčanech na Mikuláša
Dr. Imrich Vašečka: Hodoňka – čo to bolo za chorobu?

NOVÉ KNIHY
Záhorská etapa serafínskej cesty (-efor-)
Poézia dávnej zrelosti (Milan Zelinka)