Záhorie č. 3/1995

Priekopník bicyklovania zo Senice Mária Zajíčková

0
633

RNDr. Anton Michálek, CSc.: Stárnutie obyvateľstva na Záhorí
PhDr. Etela Studeníková, CSc.: Záhorie v staršej dobe bronzovej
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Epos spod Devína
Marián Náhlik: Keď sa v Skalici a Senici strieľalo
Ing Vladimír Uher: K nedožitým 85. narodeninám prof. Jozefa Čabelku
Pavel Proksa: Malvína Boorová
PhDr. Mária Zajíčková: Priekopník bicyklovania zo Senice
Náš rozhovor s Pavlom Bunčákom
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Konope a ich spracovanie v Prietrži
Z dobovej tlače
Mgr. Peter Michalovič: Ked sem sa odbírau
RNDr. Ján Hrbatý: ENCY 1995
PhDr. Konštantín Palkovič, CSc.: Turistika na Záhorí
Povesť: Kríž u cesty

SPRÁVY
Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú
Holíčska fajansa v Bratislave (-mz-)
Redakčná rada v Častkove (Vladimír Petrovič)
Výstava k storočnici Michala Tillnera (Štefan Zajíček)

Predstavujeme sa Vám