Záhorie č. 4/1995

Jezuitské divadlo v Skalici Štefánia Poláková

0
880

RNDr. Anton Michálek: Sociálna štruktúra obyvateľstva na Záhorí
PhDr. Štefánia Poláková: Jezuitské divadlo v Skalici
PhDr. Viera Drahošová: „Kúcané“ pod cyrilometodskou zástavou
Štefan Moravčík: Poézia pokrájaná na chlieb
Náš rozhovor s Ivanom Osuským
RNDr. Ján Hrbatý: Vracajú sa naspäť
Profil obce Podbranč
Štefánia Vašečková: O sukniach
Z dobovej tlače
PhDr Viera Drahošová: Pedagogické múzeum okresu bratislavského a malackého
Henrich Janus: Priekopník pedagogického múzea

OHLASY

SPRÁVY
Šaštínske zastavenie Svätého Otca (-mz-)
Spomienková slávnosť (Marcela Antálková)
Oslavy v Holíči (-dra-)
Redakčná rada v Brodskom (-mz-)
Turistika na Záhorí (Viera Drahošová)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Pavel Bunčák – personálna bibliografia (-dra-)

Predstavujeme sa Vám