Záhorie č. 2/1995

Básnik operety Peter Michalovič

0
728

RNDr. Anton Michálek: Ekonomická aktivita obyvateľov Záhoria
PhDr. Vladimír Grigar: Kačenáreň v Kopčanoch
Mgr. Vladimír Petrovič: Z histórie našich obcí – Holíč v 13. storočí
Rudolf Cielontko: Čo hovoria kroniky o habánoch v Brodskom
Ing. Peter Vrablec: História vojenskej strelnice
PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Bajzove kontakty so Záhorím
Mgr. Vladimír Petrovič: Florián Damborák
Náš rozhovor s archivárkou a historičkou Zorou Viestovou
PhDr. Mária Zajíčková: Dielo, ktoré vyrástlo z drobných snáh
Mgr. Peter Michalovič: Básnik operety
Jozef Stupavský: Patrocínium svätého Juraja
Nové, nové leto,…
Z dobovej tlače

SPRÁVY
V deň 80. narodenín Pavla Bunčáka (Mária Zajíčková)
Výstava fajansy a výšiviek (-mz-)
Dejiny, umenie a kultúra v regionálnej tlači (-dra-)
Obrazy Ľudovíta Vaníčka (Dana Janáčková)

NOVÉ PUBLIKÁCIE
Kalendáre na rok 1995 (-dra-)
1994 – jubilejný rok obce Rybky (-dra-)

Predstavujeme sa Vám