IV. ročník 1995

Bibliografia IV. ročníka (r. 1995) časopisu Záhorie

0
749

Antálková, M.: Spomienková slávnosť.4, s. 55-56
Bárta, J., PhDr., CSc.: Nálezy zo starej doby kamennej. 4, P, s. 17-18
Brza, V.: V Senici klub UNESCO. 5, s. 33
Cielontko, R.: Čo hovoria kroniky o habánoch v Brodskom. 2, s. 9-12
Čerfeľ, P.: O pobyte Jozefa Ignáca Bajzu v Prietrži. 4, s. 54
-dra-: Archeologická sezóna končí. 5, s. 31
-dra-: Bibliografia 4. ročníka, 6, s. 29-31
-dra-: Dejiny, umenie a kultúra v regionálnej tlači. 2, s. 28.29
-dra-: Devínska Nová Ves. 5, s. 33
-dra-: Výstava Egyptské umenie. 6, s. 25
-dra-: Kalendáre na rok 1995. 2, s. 30-31
-dra-: Oslavy v Holíči. 4, s. 56
-dra-: Pavel Bunčák – personálna bibliografia. 4, s. 58-59
-dra-: Prof. Jozef Šátek. 5, s. 31
-dra-: Tajná kniha Záhorákov v predaji. 1, s. 28
-dra-: 1994 – jubilejný rok obce Rybky. 2, s. 31
-dra-: Veľké tajomstvo. 5, s. 34
Drahošová, V., PhDr.: Archeologický výskum hradu Branč. 4, P, s. 19-21
Drahošová, V., PhDr.: „Kúcané“ pod cyrilometodskou zástavou. 4, s. 6-7
Drahošová, V., PhDr.: Najstaršie osídlenie. 4, P, s. 16-17
Drahošová, V., PhDr.: Objavy v Gbeloch. 6, s. 11-13
Drahošová, V., PhDr.: Pedagogické múzeum okresu bratislavského a malackého. 4, s. 52-53

Drahošová, V., PhDr.: Podujatia venované 90 rokom múzea v Skalici. 5, s. 20-23
Drahošová, V., PhDr.: Predstavujeme sa vám. 2, s. 32
Drahošová, V., PhDr.: Reštaurátorské práce v Rotunde svätého Juraja. 6, s. 24-25
Drahošová, V., PhDr.: Starý hrad. 4, P, s. 18-19
Drahošová, V., PhDr.: Turistika na Záhorí. 4, s. 57-58
Dúbravský, F.: Kríž u cesty. 3, s. 28
Dúžek, S., PhDr., CSc.: Tradičné tance v Podbranči, 4, P, s. 37-40
Ďurovič, Ľ., Prof., PhDr., DrSc.: Ešte o Skaličanovi Pavlovi Doležalovi. 5, s. 29-30
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Bajzove kontakty so Záhorím. 2, s. 14-16
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Epos spod Devína. 3, s. 8-10
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Pavel Jakobaei a Pavel Doležal. 1, s. 14-16
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Podbranč v literatúre. 4, P, s. 40-41
Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Senica ako prototyp Rudopolia v Suchej ratolesti. 5, s. 8-12

Fordinálová, E., PhDr., CSc.: Záhorie v diele Juraja Palkoviča. 6, s. 9-10
Grigar, V., PhDr.: Kačenáreň v Kopčanoch. 1. s. 19-21
Grigar, V., PhDr.: Kačenáreň v Kopčanoch /dokončenie/. 2, s. 6-7
Hertl, J.: Bratrstvo svatého Hurbana. 5, s. 27-28
Hrbatý, J., RNDr.: ENCY 1995. 3, s. 25-26
Hrbatý, J., RNDr.: Prírodné pomery obce Podbranč. 4, P, s. 14-15
Hrbatý, J., RNDr.: Vracajú sa naspäť. 4, s. 12,47
Hulka, J.: Poľovníctvo v Podbranči. 4, P, s. 30-31
Ilenčíková, A.: Predstavujeme sa vám. 6, s. 28
Jamárik, V.: Víťaz nad osudom. 6, s. 16-17
Janáčková, D., PhDr.: Obrazy Ľudovíta Vaníčka. 2. s. 30
Janus, H.: Priekopník pedagogického múzea. 4, s. 53-54
Juza, P., PhDr.: Rodina Mader-Weisz – posledný vlastník Medených Hámrov. 1, s. 22-23
Juza, M., PhDr.: Krytá plaváreň Malina. 5, s. 32
Juza, M., PhDr.: Sochy v Malackách. 5, s. 32
Kocák, M., PhDr.: Jozef Podhradský, 6, s. 13-15
Kolény, B.: Bohoslužby na Branči. 4, P, s. 45
Košík, Ľ., Mgr.: Vianočné hudobné programy. 1, s. 29-30
Michalovič, P., Mgr.: Básnik operety. 2, s. 23-24
Michalovič, P., Mgr.: De sa dobré víno rodí, tam sa ludom dobre vodí. 5, s. 23-25
Michalovič, P., Mgr.: Ked sem sa odbírau… 3, s. 23-25
Michalovič, P., Mgr.: Ľudové hudobné tradície. 4, P, s. 34-37
Michalovič, P., Mgr.: Odkázal nám král uherskí. 6, s. 8
Michalovič, P., Mgr.: Predstavujeme sa vám. 3, s. 32
Michálek, A., RNDr., CSc.: Ekonomická aktivita obyvateľov Záhoria. 2, s. 2-5
Michálek, A., RNDr., CSc.: Hospodárske funkcie sídiel na Záhorí. 6, s. 2-5
Michálek, A., RNDr., CSc.: Migrácie na Záhorí. 1, s. 3-5
Michálek, A., RNDr., CSc.: Mobilita obyvateľstva. 5, s. 2-5
Michálek, A., RNDr., CSc.: Sociálna štruktúra obyvateľstva na Záhorí. 4, s. 2-3
Michálek, A., RNDr., CSc.: Stárnutie obyvateľstva na Záhorí. 3, s. 2-4
Mikuš, J., Mgr.: Spolok sv. Vojtecha a Záhorie. 5, s. 5-8
Minďáš, M., Mgr.: Náš rozhovor s historičkou a archivárkou Zorou Viestovou. 2, s. 18-20

Minďáš, M., Mgr.: Urbár obce Borský Svätý Jur. 5, s. 15-16
Minďáš, M., Mgr.: Zo skalickej kroniky /1933/. Hlásnici. 1, 23-24
Moravčík, Š.: Poézia pokrájaná na chlieb. 4, s. 7-9
-mz-: 90 rokov Tekla – Grafobal. 6, s. 25-26
-mz-: Holíčska fajansa v Bratislave. 3, s. 29
-mz-: Redakčná rada v Brodskom. 4, s. 56-57
-mz-: Šaštínske zastavenie Svätého Otca. 4, s. 55
-mz-: Výstava fajansy a výšiviek. 2, s, 28-29
Náhlik, M.: Keď sa v Skalici a Senici strieľalo. 3, s. 11-12
Nečas, J.: Vážení čitatelia. 4, P, s. 13-14
Palkovič, K, PhDr., CSc.: Konope a ich spracovanie v Prietrži. 3, s. 19-21
Palkovič, K, PhDr., CSc.: Konope a ich spracovanie v Prietrži. 4, P, s. 47-49
Palkovič, K, PhDr., CSc.: Turistika na Záhorí. 3, s. 26-27
Palkovič, K, PhDr., CSc.: Zo slovenskej kultúry habánov. 1, s. 11-14
-pet-: Spomienka na Jána Bežu. 5, s. 33
Petrovič, V., Mgr.: Florián Damborák. 2, s. 16-17
Petrovič, V., Mgr.: Holíč v 13. storočí. 2, s. 8-9
Petrovič, V., Mgr.: Hranica a hraničné spory medzi holíčskym a hodonínskym panstvom. 6, s. 5-6
Petrovič, V., Mgr.: Náš rozhovor s Ivanom Osuským, biskupom evanjelickej cirkvi a.v. západného dištriktu. 4, s. 9-12
Petrovič, V., Mgr.: Obecná pečať. 4, P, s. 24
Petrovič, V., Mgr.: Pôvod vinohradníckych motívov v obecných znakoch. 5, s. 27
Petrovič, V., Mgr.: Pramene k dejinám obce Podbranč. 4, P, s. 24-25
Petrovič, V., Mgr.: Predstavujeme sa vám. 1, s. 32
Petrovič, V., Mgr.: Redakčná rada v Častkove. 3, s. 30-31
Petrovič, V., Mgr.: Vznik a vývoj moravsko-uhorskej hranice na Záhorí. 5, s. 12-15
Petrovič, V., Mgr.: Z dejín hradu Branč. 4, P, s. 22-23
Petrovič, V., Mgr.: Záhorské múzeum v Skalici 90 ročné. 5, s. 19-20
-pm-: Vianočné podoby slamy. 6, s. 27
Poláková, Š., PhDr.: Jezuitské divadlo v Skalici. 4, s. 3-6
Praženka, D., Ing.: Zbierka poľnohospodárskej techniky. 4, P, s. 31-32
Proksa, P., ThB.: Malvína Boorová. 3, s. 14-15
Proksa, P., ThB.: Pavel Jozeffy. 1, s. 17-19
Proksa, P., ThB.: Senior Július Bodnár. 5, s. 16-17
Proksa, P., ThB.: Z holíčskeho archívu. 6, s. 6-8
Studeníková, E., PhDr., CSc.: Záhorie v staršej dobe bronzovej. 3, s. 5-8
Stupavský, J.: Patrocínium svätého Juraja. 2, s. 25
Stupavský, J.: Pútnický obrázok z roku 1765. 1, s. 26
Špaček, J., PhDr.: Náš rozhovor s Pavlom Bunčákom. 3, s. 17-19
Uher, V., Ing.: K nedožitým 85. narodeninám progesora Jozefa Čabelku. 3, s. 12-14
Vaníček, J.: Predstavujeme sa vám. 6, s. 27-28
Vašečková, Š.: O sukniach. 4, s. 49-51
Vrablec, P., Ing.: História vojenskej strelnice. 2, s. 13-14
Zajíček, Š., PhDr.: Predstavujeme sa vám. 5, s. 35
Zajíček, Š., PhDr.: Výtvarné zobrazenie hradu Branč a obce Podbranč. 4, P, s. 42-44
Zajíček, Š., PhDr.: Výstava k storočnici Michala Tillnera. 3, s. 31
Zajíčková, M., PhDr.: Anna Hurbanová. 1, s. 6-8
Zajíčková, M., PhDr.: Dielo, ktoré vyrástlo z drobných snáh. 2, s. 20-23
Zajíčková, M., PhDr.: Fašiangy v Kopčanoch. 1, s. 16-17
Zajíčková, M., PhDr.: Lesné hospodárstvo. 4, P, s. 26-27
Zajíčková, M., PhDr.: Ľudový odev. 4, P, s. 32-34
Zajíčková, M., PhDr.: Náš rozhovor s keramikárom Petrom Pollákom. 1, s. 8-11
Zajíčková, M., PhDr.: Náš rozhovor s výtvarníčkou Vierou Škrabalovou. 6, s. 17-20
Zajíčková, M., PhDr.: Ovocinárstvo. 4, P, s. 27-29
Zajíčková, M., PhDr.: Predstavujeme sa vám. 4, 27-29
Zajíčková, M., PhDr.: Priekopník bicyklovania zo Senice. 3, s. 15-17
Zajíčková, M., PhDr.: V deň narodenín Pavla Bunčáka. 2, s. 27-28
Zajíčková, M., PhDr.: Vianoce v Katolíckom kruhu. 6, s. 21-23
Zajíčková, M., PhDr.: Vinohradnícke motívy v ľudovom výtvarnom prejave. 5, s. 26
Zajíčková, M., PhDr.: Vydavateľ Ján Bežo v Londýne. 5, s. 17-18
Zajíčková, M., PhDr.: Výroba lúčov /Jabloňové/. 1, s. 27