Záhorie č. 2/2006

PRVÁ SLOVENSKÁ UMELÁ BALADA (Rozina Milovská zo Senice) Eva Fordinálová

0
679

Mgr. Martin Hoferka: Čierna kniha mesta Skalice
PhDr. Mária Zajíčková: Čáčovské mlyny
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Prvá slovenská umelá balada (Rozina Milovská zo Senice)
Vladimír Jamárik: Dvaja Pavlovia z Kunova
Antónia Ilenčíková: Kaštieľ a kasáreň v Plaveckom Podhradí
Ing. Miroslav Čársky – Šimek: Gbelská špecialita
RNDr. Alica Masaryková: Obnova mokradí na Záhorí

SPRÁVY
PhDr. Štefan Zajíček: Knižné ilustrácie Albína Brunovského
PhDr. Viera Drahošová: Korene a dedičstvo
Mgr. Mária Gálisová: Stretnutie s poéziou regionálnych básnikov
Marián Náhlik: Stavanie mája v Koválovci