Záhorie 6/2021

0
187
Zimné ráno v Malých Karpatoch. Foto: Richard Drška

PhDr. Viera Drahošová: K Júliusovi Koreszkovi
Mgr. Veronika Chňupková: Sto rokov Katolíckeho domu v Holíči
PhDr. Peter Brezina, PhDr. Viera Drahošová: Zrodil sa zázvorník v Skalici?
Prof., Ing. František Mátel, CSc.: „Kyselany, vystupovať!”, alebo aj kyselé môže byť veselé…
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Zimné športy a hry v zbierkach Záhorského múzea v Skalici
Mgr. Róbert Svíba, PhDr. Peter Michalovič: Tridsiaty rok vydávania časopisu Záhorie

Nové knihy / Správy
Jubilantka Eva Fordinálová (Mgr. Ľudovít Košík)
Etnologička Mária Zajíčková jubiluje (redakcia)
Vedecký seminár Alois Kolísek a Slovensko (Mgr. Ľudovít Košík)
Bibliografia XXX. ročníka (r. 2021) časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)