Bibliografia XXX. ročníka (r. 2021) časopisu Záhorie

0
155

Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Detské čepčeky v zbierke ľudového odevu Záhorského múzea v Skalici. 5, 2021,
s. 25-28.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: K významnému životnému jubileu etnológa Mojmíra Benžu. 3, 2021, s. 30-31.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Kolekcia západoslovenských džbankárskych výrobkov. Z najnovších akvizícií Záhorského
múzea v Skalici. 4, 2021, s. 27-28.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Meno ako ornament v zbierke ľudového textilu Záhorského múzea v Skalici. 1,
2021, s. 24-26.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Motív Piety v zbierke výtvarného umenia Záhorského múzea v Skalici. 2, 2021, s. 15-20.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria. (správa). 1, 2021, s. 30-31.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Zimné športy a hry v zbierkach Záhorského múzea v Skalici. 6, 2021, s. 21-23.
Blecha, Jozef, MVDr. – Gašpar, Pavol, MVDr.: Milan Kukliš, veterinárny lekár z Kunova. 5, 2021, s. 11-16.
Brezina, Peter, PhDr. – Drahošová, Viera, PhDr.: Zrodil sa zázvorník v Skalici? 6, 2021, s. 13-19.
Brezina, Peter, PhDr.: Gbelská osada Farské a jej úzkorozchodná železnica. 2, 2021, s. 2-8.
Brezina, Peter, PhDr.: Príbeh rodiny Markovichovej. 3, 2021, s. 7-13.
Brezina, Peter, PhDr.: Z histórie senického kaštieľa. 4, 2021, s. 2-11.
Drahošová, Viera, PhDr. – Brezina, Peter, PhDr. Zrodil sa zázvorník v Skalici? 6, 2021, s. 13-19.
Drahošová, Viera, PhDr.: Bilancia roku 2020 v Záhorskom múzeu v Skalici. 1, 2021, s. 27-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Ján Pardubský jubiluje. 2, 2021, s. 29-30.
Drahošová, Viera, PhDr.: K Júliusovi Koreszkovi. 6, 2021, s. 2-10.
Drahošová, Viera, PhDr.: Lipa v Bukovci v dobovej tlači. 4, 2021, s. 21-26.
Drahošová, Viera, PhDr.: Neznámy Skaličan Ladislav Novomestský – Meakulpínský. 3, 2021, s. 13-19.
Drahošová, Viera, PhDr.: Vážení a milí čitatelia. 1, 2021, s. 2.
Drška, Richard, PhDr. – Mikušová, Genovéva, Mgr.: Z detského folklóru v Kútoch. 3, 2021, s. 25-29.
Drška, Richard, PhDr.: Bezchleba hody a Dom 1890 v Závode. (správa). 4, 2021, s. 31.
Drška, Richard, PhDr.: Obec Smolinské v 50. a 60. rokoch 18. storočia. 3, 2021, s. 2-7.
Drška, Richard, PhDr.: Osobnosť kňaza Dr. Mateja Héska 1889 – 1973. 1, 2021, s. 7-13.
Gašpar, Pavol, MVDr. – Blecha, Jozef, MVDr.: Milan Kukliš, veterinárny lekár z Kunova. 5, 2021, s. 11-16.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Krátke príbehy z Dol- ného Záhoria. (recenzia). 2, 2021, s. 31.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Významní pútnici k šaštínskej Sedembolestnej. 5, 2021, s. 2-6.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Záhorie v cestovnom zázname z roku 1782. 1, 2021, s. 3-7.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Zo zbierkových fondov múzea. Nádoby na posvätné oleje. 2, 2021, s. 27-28.
Holčík, Štefan, PhDr.: Maliar a reštaurátor Gustav Schütt. 1, 2021, s. 19-23.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Dva príbehy funkcionalistických domov v Holíči. 3, 2021, s. 22-25.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Nerealizovaná stavba veže evanjelického a. v. kostola v Holíči. 4, 2021, s. 16-21.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Problémy i radosti petrovoveských živnostníkov za 1. ČSR. 5, 2021, s. 7-11.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Sto rokov Katolíckeho domu v Holíči. 6, 2021, s. 11-13.
Jasemová, Antónia, PhDr.: Spomienka na hudobníka Jozefa Kaina z Lábu. 2, 2021, s. 9-15.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Jubilantka Eva Fordinálová. 6, 2021, s. 26-27.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Marián Mráz: Čáry – obec, farnosť, dejiny. (recenzia). 3, 2021, s. 31.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Rohov – dejiny obce a farnosti. (recenzia). 4, 2021, s. 29.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Vedecký seminár Alois Kolísek a Slovensko (správa). 6, 2021, s. 29-30.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Zborník venovaný Imrichovi Kotvanovi. (recenzia). 5, 2021, s. 30-31.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Zdravotníctvo vtedy a dnes. (správa). 4, 2021, s. 30.
Krist, Jan, PhDr.: K jubileu časopisu Malovaný kraj. 5, 2021, s. 21-24.
Macejka, Martin, Mgr.: Františkánske hroby na starom cintoríne v Malackách. 3, 2021, s. 19-22.
Mátel, František, prof., Ing., CSc.: „Kyselany, vystupovať!”, alebo aj kyselé môže byť veselé… 6, 2021, s. 19-20.
Mátel, František, prof., Ing., CSc.: Trochu zabudnuté remeslá a činnosti v Závode. 4, 2021, s. 11-12.
Michalovič, Peter, PhDr. – Svíba, Róbert, Mgr. Tridsiaty rok vydávania časopisu Záhorie. 6, 2021, s. 24-25.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XXX. ročníka (r. 2021) časopisu Záhorie. 6, 2021, s. 31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Filmový dokument o P. Paulínovi Bajanovi. (správa). 4, 2021, s. 30-31.
Mikušová, Genovéva, Mgr. – Drška, Richard, PhDr.: Z detského folklóru v Kútoch. 3, 2021, s. 25-29.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Na časopis Záhorie prispeli. 2, 2021, s. 31.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Na časopis Záhorie prispeli. 5, 2021, s. 31.
Pavlásek, Jozef, Ing. – Pavlásková, Terézia, Mgr.: Pohostinstvo u Vendelína v Zohore. 5, 2021, s. 16-21.
Pavlásek, Jozef, Ing. – Pavlásková, Terézia, Mgr.: V Zohore sa zrodili vynálezy pohonu parolodí. 4, 2021, s. 13-16.
Pavlásek, Jozef, Ing. – Pavlásková, Terézia, Mgr.: Záhorská roľnícka banka v Zohore. 1, 2021, s. 14-19.
-red-: Mojmír Benža: Záhorie a staré lexikóny, Bratislava (recenzia). 1, 2021, s. 29-30.
-redakcia-: Etnologička Mária Zajíčková jubiluje. 6, 2021, s. 27-29.
-redakcia-: Príbehy Skalického rubína a Skalického trdelníka. (recenzia). 5, 2021, s. 29.
Svíba, Róbert, Mgr. – Michalovič, Peter, PhDr.: Tridsiaty rok vydávania časopisu Záhorie. 6, 2021, s. 24-25.
Zacharová, Mária, PhDr.: Valcový mlyn v Zohore. 2, 2021, s. 21-27.

-PM-