Záhorie 6/2018

0
268
Zimný motív. Foto: Richard Drška

Ing. Milica Bunčáková: Prevrat v Holíči – Prepis dobového rukopisu Pavla Groebla
Ing. Milica Bunčáková: Pavel Groebl – prvý slovenský školský inšpektor
PhDr. Viera Drahošová: Nedokončená pieseň Márie Kubinovej
Genovéva Mikušová: Predvianočné a vianočné zvyky v Kútoch
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Motív ryby v etnografických zbierkach Záhorského múzea
Ľubomír Batka st.: Oblátkové železá z roku 1613
Ing. Pavol Šantavý: Život pri záhrade
Mgr. Dita Andrušková, PhD., PhDr. Richard Drška: Ľudový odev na Záhorí – šaštínsky kroj

Nové knihy / Správy
Záhorák Štefan Straka v Turci (Jana Straková)
Terézia Kvapilová: Hraničná čiara života (Mgr. Viera Lukáčková)
Významný prínos do našej kultúry (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Bibliografia XXVII. ročníka (2018) časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)