Záhorie 6/2018

0
272
Zimný motív. Foto: Richard Drška

Ing. Milica Bunčáková: Prevrat v Holíči – Prepis dobového rukopisu Pavla Groebla
Ing. Milica Bunčáková: Pavel Groebl – prvý slovenský školský inšpektor
PhDr. Viera Drahošová: Nedokončená pieseň Márie Kubinovej
Genovéva Mikušová: Predvianočné a vianočné zvyky v Kútoch
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Motív ryby v etnografických zbierkach Záhorského múzea
Ľubomír Batka st.: Oblátkové železá z roku 1613
Ing. Pavol Šantavý: Život pri záhrade
Mgr. Dita Andrušková, PhD., PhDr. Richard Drška: Ľudový odev na Záhorí – šaštínsky kroj

Nové knihy / Správy
Záhorák Štefan Straka v Turci (Jana Straková)
Terézia Kvapilová: Hraničná čiara života (Mgr. Viera Lukáčková)
Významný prínos do našej kultúry (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.)
Bibliografia XXVII. ročníka (2018) časopisu Záhorie (PhDr. Peter Michalovič)

Predchádzajúci článokPlán výstav na rok 2019
Ďalší článokBibliografia XXVII. ročníka (2018) časopisu Záhorie