Plán výstav na rok 2019

0
561

100 rokov TJ Sokol Skalica
vlastná výstava
8. 12. 2018 – 25. 2. 2019

A  – ako animátor
výstava z Bibiany, Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave
8. 3. – 2. 6.

Amfo 2019 
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálnej fotografickej tvorby v Trnavskom kraji
v spolupráci so Záhorským osvetovým strediskom v Senici
7. 6. – 30. 6.

Peter Pollák – Vlasta Peltznerová: Návraty (keramika, kresby, maľby a smalty)
vlastná autorská výstava
4. 7. – 8. 9.

Eduard Timko: Fotografie – jubilejná výstava
vlastná autorská výstava
19. 9. – 15. 11.

Pavol Michalič: Kresba, grafika, maľba
Ilustrácie k rozprávkovej knihe Františka Višvadera
vlastná autorská výstava spojená s prezentáciou knihy
22. 11. 2019 – koniec januára 2020
 
V cudzích výstavných priestoroch

65 rokov FS Skaličan
výstava v spolupráci s FS Skaličan
prísalie Domu kultúry v Skalici
8. 11. – 9. 11.