Bibliografia XXVII. ročníka (2018) časopisu Záhorie

0
240

Andrušková, Dita, Mgr., PhD. – Drška, Richard, PhDr.: Ľudový odev na Záhorí – senický a moravskosvätojánsky kroj. 4, 2018, s. 15-17.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD. – Drška, Richard, PhDr.: Ľudový odev na Záhorí – holíčsky kroj. 5, 2018, s. 19-21.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD. – Drška, Richard, PhDr.: Ľudový odev na Záhorí – šaštínsky kroj. 6, 2018, s. 24-26.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD. – Drška, Richard, PhDr.: Ľudový odev na Záhorí – skalický kroj. 3, 2018, s. 18-19.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Motív ryby v etnografických zbierkach Záhorského múzea. 6, 2018, s. 13-16.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Podujatia k 150. výročiu narodenia architekta Dušana Samuela Jurkoviča (správa). 5, 2018, s. 25-28.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Projekt Akvizícia predmetov bytového zariadenia. 3, 2018, s. 28-29.
Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Slávnostné otvorenie Pamätnej izby v Jablonici. 5, 2018, s. 29-31.
Bača, Robert, PhDr.: Fotografista zo Sobotišťa Gusztáv Löger. 4, 2018, s. 12-14.
Bača, Robert, PhDr.: Monografia o Márii Janšákovej (recenzia). 3, 2018, s. 30-31.
Bača, Robert, PhDr.: Spomienka na Ladislava Košinára (1929 – 2016). 2, 2018, s. 18-20.
Bača, Robert, PhDr.: Za Titusom Kolníkom (správa). 1, 2018, s. 28.
Batka st., Ľubomír: Oblátkové železá z roku 1613. 6, 2018, s. 16-18.
Brezina, Peter, PhDr.: Odvážna žena z Petrovej Vsi. 1, 2018, s. 15-17.
Brezina, Peter, PhDr.: Čriepky z dejín mesta Šaštín-Stráže (správa). 2, 2018, s. 25-26.
Brezina, Peter, PhDr.: Najčernejší a najsvetlejší deň v dejinách Mokrého Hája. 5, 2018, s. 16-19.
Brezina, Peter, PhDr.: Spisovateľka a novinárka Jozefína Marečková. 2, 2018, s. 8-12.
Bunčáková, Milica, Ing.: Pavel Groebl – prvý slovenský školský inšpektor. 6, 2018, s. 4-6.
Bunčáková, Milica, Ing.: Prevrat v Holíči. Prepis dobového rukopisu Pavla Groebla. 6, 2018, s. 2-4.
Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD. – Richard Drška, PhDr. : Ľudový odev na Záhorí – jablonický kroj. 2, 2018, s. 12-14.
Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD. – Richard Drška, PhDr. : Ľudový odev na Záhorí – malacký kroj. 1, 2018, s. 20-22.
Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD.: Jarné obyčaje na Záhorí. 1, 2018, s. 10-14.
Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD. Dni kroja v Senici (správa). 2, 2018, s. 27-30.
Červenková, Ivana, Mgr., PhD.: Jablonický kaštieľ – sonda do histórie. 1, 2018, s. 3-9.
Drahošová, Oľga, PhDr.: Čestný názov pre ZŠ v Zohore (správa). 4, 2018, s. 30-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Beseda Denisy Fulmekovej (správa). 3, 2018, s. 31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Dvesto rokov od narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. 1, 2018, s. 29-30.
Drahošová, Viera, PhDr.: Jubilejná filatelistická výstava C-S SALÓN 2018 (správa). 5, 2018, s. 28-29.
Drahošová, Viera, PhDr.: Nedokončená pieseň Márie Kubinovej. 6, 2018, s. 6-10.
Drahošová, Viera, PhDr.: Svatava Syllová a Skalica. 5, 2018, s. 11-15.
Drahošová, Viera, PhDr.: Tesár a rezbár Ján Blaha zo Skalice. 1, 2018, s. 23-27.
Drahošová, Viera, PhDr.: Vážení čitatelia. 1, 2018, s. 2.
Drahošová, Viera, PhDr.: Životný osud Gizely Blahovej. 3, 2018, s. 10-18.
Drška, Richard, PhDr. – Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Ľudový odev na Záhorí – skalický kroj. 3, 2018, s. 18-19.
Drška, Richard, PhDr. – Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Ľudový odev na Záhorí – senický a moravsko-svätojánsky kroj. 4, 2018, s. 15-17.
Drška, Richard, PhDr. – Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Ľudový odev na Záhorí – holíčsky kroj. 5, 2018, s. 19-21.
Drška, Richard, PhDr. – Andrušková, Dita, Mgr., PhD.: Ľudový odev na Záhorí – šaštínsky kroj. 6, 2018, s. 24-26.
Drška, Richard, PhDr. – Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD.: Ľudový odev na Záhorí – malacký kroj. 1, 2018, s. 20-22.
Drška, Richard, PhDr. – Csütörtökyová, Dita, Mgr., PhD.: Ľudový odev na Záhorí – jablonický kroj. 2, 2018, s. 12-14.
Drška, Richard, PhDr.: Hrad Pajštún, sprievodca históriou (recenzia). 2, 2018, s. 26-27.
Drška, Richard, PhDr.: Záhorie a vznik Československej republiky. 5, 2018, s. 2-8.
Drška, Richard, PhDr.: Závod v roku 1778. 3, 2018, s. 2-7.
Fordinálová, Eva, prof., PhDr., CSc.: Významný prínos do našej kultúry (recenzia). 6, 2018, s. 28-29.
Francová, Zuzana, Mgr.: Dielo Ferdiša Kostku v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. 4, 2018, s. 28-29.
Gavorník, Ján: Ľudový fotograf z Vrboviec. 3, 2018, s. 26-27.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Vyšiel Zborník Záhorského múzea v Skalici 8. 1, 2018, s. 30-31.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Reformný rok 1968 v zrkadle okresného periodika Záhorák (január – júl 1968). 3, 2018, s. 20-25.
Hoferka, Martin, ThLic., Mgr., Th.D.: Reformný rok 1968 v zrkadle okresného periodika Záhorák (august – december 1968). 4, 2018, s. 17-23.
Chňupková, Veronika, Mgr.: Neľahký osud troch žien z Holíča. 4, 2018, s. 7-11.
Kalivodová, Michaela, Mgr.: Drobné zemné cicavce na Záhorí. 2, 2018, s. 14-18.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Oskoruše v Sobotišti. 4, 2018, s. 24-27.
Košík, Ľudovít, Mgr.: P. Mansvét Jozef Olšovský OFM. 5, 2018, s. 8-9.
Košík, Ľudovít, Mgr.: Významný maliar Konrád Švestka OFM. 2, 2018, s. 5-8.
Krajčír, Alexander, Mgr.: Frolová notečka v Závode. 2, 2018, s. 21-24.
Lukáčková, Viera: Terézia Kvapilová – Hraničná čara života (recenzia). 6, 2018, s. 27-28.
Marhanová, Dana: Svatava Syllová-Beňová. 5, 2018, s. 10-11.
Mička, Ján, Mgr.: Poznámka k jednej Škarniclovej tlači (správa). 2, 2018, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XXVII. ročníka (r. 2018) časopisu Záhorie. 6, 2018, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Brožúra o pamiatkach mesta Gbely (správa). 4, 2018, s. 30.
Mikušová, Genovéva: Predvianočné a vianočné zvyky v Kútoch. 6, 2018, s. 11-12.
Palkovičová, Anna, Mgr.: Nová kniha o Šaštíne-Strážach (správa). 4, 2018, s. 31.
Ritoók, Ágnes, PhD.: Náhrobný kameň Kryštofa Kropáča z Nevědomí a na Bzenci. 4, 2018, s. 2-6.
Straková, Jana: Záhorák Štefan Straka v Turci (správa). 6, 2018, s. 27.
Šantavý, Pavol, Ing.: Život pri záhrade. 6, 2018, s. 18-23.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Tragický požiar v Perneku v roku 1867. 1, 2018, s. 18-20.
Vrablec, Pavol, Mgr., PhD.: Začiatky Štátnej ľudovej školy v Osuskom /Z dobovej tlače. 5, 2018, s. 22-24.
Zacharová, Mária, PhDr.: Panský Juzovský mlyn v Sološnici. 3, 2018, s. 8-10.
Zacharová, Mária, PhDr.: Píly na južnom Záhorí do roku 1800. 2, 2018, s. 2-5.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Jozef Chrena jubilejne vystavuje v Skalici (správa). 1, 2018, s. 28-29.
(PhDr. Peter Michalovič)

Predchádzajúci článokZáhorie 6/2018
Ďalší článokNedokončená pieseň Márie Kubinovej – PhDr. Viera Drahošová