TABLIC, Bohuslav (5. 9. 1769 České Brezovo – 23. 1. 1832 Kostolné Moravce)

0
118
Tablic Bohuslav

Štúdium: Gymnázium v Dobšinej (1781 – 1783), evanjelické lýceum v Bratislave (1783 – 1789), teológia, filozofia, medicína, angličtina, francúzština, literárna história, estetika v Jene (1789 – 1790)

Pôsobenie: Evanjelický kazateľ v Horných Rykynčiciach, farár v Acsi (1795 – 1802), Skalici (1802 – 1805), Kostolných Moravciach (1805 – 1832), konsenior (1827), senior (1829)

Spisovateľ, literárny historik, prekladateľ, spoluzakladateľ spoločnosti Societas Slavica v Jene, zakladateľ Učenej spoločnosti banského okolia (1810). Písal príležitostné básne, prekladal z nemčiny a maďarčiny, vydával diela a kritické štúdie diel staršej generácie slovenských básnikov (Slovenští veršovci, 1805 – 1809; PoezyePaměti česko-slovenských básnířův …, 1806 – 1812).

Literatúra: BRTÁŇ, R. Bohuslav Tablic: 1769 – 1832. Bratislava : Veda, 1974; FORDINÁLOVÁ, E. Tablicova inšpirácia Skalicou. In Záhorie, 2007, roč. XVI., č. 1, s. 16-21; Slovenský biografický slovník VI. Martin : Matica slovenská, 1994. s. 13-14.