TERCHOVIČ, Ján Imrich (1655 Skalica – 7. 7. 1716 Hlohovec)

0
25

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1667 – 1670), formácia vo františkánskej reholi, teológia a filozofia v Kremnici

Pôsobenie: Gvardián v Hlohovci, Prešove, Bardejove, Purskom a Uherskom Hradišti, magister novicov v Hlohovci

Kazateľ, kronikár, historik. Písal kroniku kláštora v Bardejove, v rukopise zanechal v záhorskom nárečí písané Kázne nedeľné, sviatočné, pohrebné a príležitostné. V rokoch 1710 – 1713 bol medzi slovenskými, moravskými a maďarskými členmi františkánskej rehole provinciálnym poradcom za Slovákov. Považuje sa za jedného z prvých predstaviteľov slovenského literárneho baroka.

Literatúra: GAJDOŠ, V. J. Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, 1979; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000. s. 1377-1378.