MALIARIK, Ján (8. 11. 1869 Myjava – 14. 7. 1946 Brno)

0
98
Maliarik Ján

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1879 – 1883), lýceum v Bratislave, teológia v Bratislave a v Prešove

Pôsobenie: Evanjelický farár v Nemcovciach, vo Veľkých Levároch (1901 – 1915), od roku 1916 na nútenom dôchodku vo Veľkých Levároch

Publicista, spisovateľ, orientalista. V knihách a štúdiách publikoval svoje politické, pacifistické a mesianisticko-teologické postoje. Kvôli svojim názorom sa stal nepohodlným a bol predčasne penzionovaný. Ovplyvnený staroindickou filozofiou vytvoril synkretický spirituálny systém, podľa ktorého je konfesionálna príslušnosť sekundárna, pretože existuje len jedna univerzálna pravda.

Literatúra: DOLEŽAL, O. sen. – DOLEŽAL, O. jr. Tri úseky života Mistra Jána Maliarika. Brno, 1995; Slovenský biografický slovník IV. Matrin : Matica slovenská, 2000. s. 47.

Predchádzajúci článokMALLÝ, Gustáv (21. 5. 1879 Viedeň – 3. 8. 1952 Bratislava)
Ďalší článokMALÁR, Augustín, gen. (18. 7. 1894 Reitern, Rakúsko – 1945 Sachsenhausen, Nemecko)