MALÁR, Augustín, gen. (18. 7. 1894 Reitern, Rakúsko – 1945 Sachsenhausen, Nemecko)

0
35

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1904 – 1908), v Šoproni, Vysoká škola vojnová v Prahe (1927 – 1930)

Pôsobenie: Dôstojník generálneho štábu, náčelník organizačného a materiálneho oddelenia 9. divízie a Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave, pracovník Vojenského zemepisného ústavu v Prahe (1935 – 1937), člen československo-maďarskej delimitačnej komisie (1938 – 1939), veliteľ 6. zboru v Spišskej Novej Vsi (1939 – 1940), veliteľ 3. pešej divízie v Prešove (1940), veliteľ 1. pešej divízie v Trenčíne a Vysokej vojnovej školy v Bratislave (1940 – 1941), veliteľ Rýchlej divízie na východnom fronte (1941 – 1942), vojenský atašé na vyslanectvách Slovenskej republiky v Ríme, Budapešti a Berlíne (1942 – 1944), veliteľ armádneho zboru v Prešove (od r. 1944).

Generál, veliteľ východoslovenskej armády počas druhej svetovej vojny. Zúčastnil sa na prípravách Slovenského národného povstania a zomrel v koncentračnom tábore v Sachsenhausene.

Literatúra: Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 45.