piatok, 23 februára, 2024
Úvod Kniha Záhoria 2021 – 2022, 13. ročník súťaže Dita Andrušková - Rodina v ľudovej kultúre Záhoria, monografia2022

Dita Andrušková – Rodina v ľudovej kultúre Záhoria, monografia2022

Dana Janáčková – Pod povrchom Milan Flajžík, 2022
Miroslav Pekník a kol. – Dr. Pavel Blaho politik a národnoosvetový pracovník