CLEMENTIS, Vladimír, JUDr. (20. 9. 1902 Tisovec – 3. 12. 1952 Praha)

0
170
Clementis Vladimír, JUDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici (1913 – 1921), právo na Karlovej univerzite v Prahe (1921 – 1925)

Pôsobenie: Advokátsky praktikant v Lučenci (1925 – 1926), pracovník súdu (1926), advokátsky koncipient v Bratislave (1926 – 1930), koncipient u Dr. I. Sekaninu (1931), samostatný advokát v Bratislave (1931 – 1938), štátny tajomník (1945 – 1948), minister zahraničných vecí ČSR (1948 – 1950), pracovník Štátnej banky československej (1950 – 1951)

Politik, publicista, spoluzakladateľ skupiny ľavicovo orientovaných slovenských intelektuálov DAV (1922) a redaktor rovnomenného časopisu (1926 – 1937), funkcionár KSČ (od r. 1927). Vo svojej publicistickej tvorbe sa venoval najmä všeslovanskej otázke a vzťahu Slovákov a Maďarov. Po návrate z exilu vo Francúzsku a Veľkej Británii (1939 – 1945) bol po predošlom prepustení zo strany z dôvodu kritiky sovietskej politiky opäť do KSČ prijatý a zastával niekoľko funkcií, medzi nimi i funkciu ministra zahraničných vecí. V roku 1950 bol však na zasadnutí ÚV KSČ nespravodlivo obvinený, odsúdený a o dva roky popravený. V roku 1963 ho KSČ rehabilitovala.

Literatúra: ČIERNY, J. Vladimír Clementis – diplomat. Bratislava : Literárne informačné centrum, 1991; HOLOTÍKOVÁ, Z., PLEVZA, V. Vladimír Clementis. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968; ROSENBAUM, K. et al. DAV. Spomienky a štúdie. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965; Slovenský biografický slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986. s. 375-377.

Predchádzajúci článokCOBORI, Karol (31. 12. 1865 Holíč – 4. 9. 1954 Bratislava)
Ďalší článokĎUROVIČ, Ján, ThDr. (30. 8. 1894 Lehota nad Rimavicou – 26. 11. 1955 Skalica)