COBORI, Karol (31. 12. 1865 Holíč – 4. 9. 1954 Bratislava)

0
253
Cobori Karol

Štúdium: Gymnázium v Skalici

Pôsobenie: Účtovník, hlavný notár a mešťanosta v Skalici, mešťanosta v Nitre (1919 – 1928)

Hudobník, starosta Skalice a Nitry. Bol predsedom Krajinského zväzu miest a obcí Slovenska, Mestskej sporiteľne a Mestskej vodárne v Nitre. V Skalici pôsobil ako primarius, v Nitre bol dirigentom orchestra Občianskej besedy a hudobno-speváckeho krúžku a podieľal sa na založení Mestskej hudobnej školy.

Literatúra: BAČA, R., MICHALOVIČ, P. Posledný skalický uhorský „pudmistr“ Karol Cobori. In Záhorie, 2009, roč. XVIII., č. 5, s. 9-10.