Nachádzate sa: Výstavy a podujatia
Dr. Ján Bundala
odborný seminár v archíve v Topoľčanoch

Dňa 10. decembra 2013 sa uskutočnil v priestoroch štátneho archívu v Topoľčanoch odborný seminár k 100. výročiu príchodu do Topoľčian a 90. výročiu úmrtia skalického rodáka a topoľčianskeho dekana, farára a titulárneho ostrihomského kanonika Dr. Jána Bundalu.
Seminára a spomienky na cintoríne sa zúčastnili...

Redakčná rada časopisu Záhorie
Dňa 6. decembra 2012 sa uskutočnilo v priestoroch Záhorského múzea v Skalici zasadnutie redakčnej rady časopisu Záhorie, ktorej sa zúčastnili i niekoľkí hostia. Súčasťou programu bolo i vylosovanie výsledkov ankety...

Predvianočný koncert Záhorského múzea


Betlehemský príbeh
výstava

 


Dr. Pavel Blaho - politik a národno-osvetový pracovník
vedecká konferencia
Trnavský samosprávny kraj
Záhorské múzeum v Skalici

Mesto Skalica
Ústav politických vied SAV v Bratislave
Historický ústav SAV v Bratislave
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Ústav Dr. Pavla Blahu VŠ ZaSP sv. Alžbety v Skalici

Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu
pri príležitosti 95. výročia príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice


Dr. Pavel Blaho
politik a národno-osvetový pracovník  
 

v stredu 6. novembra 2013 o 10.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici


na začiatok

© smartpage s.r.o., 2007