Sobota, december 10, 2016

0 15
NÁHLIKOVA SENICA 2017 – regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby  Organizátori Trnavský samosprávny kraj Záhorské osvetové stredisko a Mesto Senica vyhlasujú  57. ročník regionálnej súťaže fotografickej...

0 14
Monografia Skalica V utorok 15. novembra 2016 sa v Slovenskej národnej knižnici v Martine uskutočnilo vyhlásenie  výsledkov 9. ročníka celoslovenskej súťaže Slovenská kronika 2016 a tri ocenenia...

0 55

0 35
V septembri 2016 sme si pripomenuli 130. výročie narodenia významnej slovenskej osobnosti 20. storočia, Dr. h. c. Ing. Štefana Janšáka (14. 9. 1886 –...

0 78
PhDr. Robert Bača: Štefan Janšák a obec Prietrž ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D.: Príspevok k cirkevnej správe Letničia Mgr. Ľudovít Košík: Imrich Ján Terchovič, OFM Ing. Ondrej...