Záhorie č. 6/2009

Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici Viera Drahošová

0
680

PhDr. Viera Drahošová: Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici
Mgr. Ivana Fialová, PhD.: Artikuly cechu kožušníkov v Holíči z roku 1675
Doc. RNDr. František Petrovič, PhD.: Historická krajinná štruktúra obce Veľké Leváre
MUDr. Dagmar Kanisová: História židov v Sobotišti
Antónia Ilenčíková: Dedičstvo otcov – sakrálne stavby v Plaveckom Podhradí
Ján Gavorník: Pamätné tabule vo Vrbovciach
Mgr. Vladimír Petrovič: Pavel Proksa jubiluje

Nové knihy / Správy
Uhorská rapsódia (Mgr. Richard Drška)
Druhá kniha o Moravskom Svätom Jáne (PhDr. Peter Michalovič)
Jubilujúci Štefan Zajíček (PhDr. Klára Kubíková)
Spomienkové podujatie na ThDr. Ľudovíta Okánika (PhDr. Viera Drahošová)
Dvadsať rokov po – 20 Jahre danach (PhDr. Viera Drahošová)
Pokračovanie edície Zborníka Záhorského múzea v Skalici (PhDr. Peter Michalovič)
Výstava s vianočnou témou (Marcela Antálková)
Stretlo ma svetlo (Barbora Vajlová)
Bibliografia XVIII. ročníka (r. 2009) (PhDr. Peter Michalovič)

Predchádzajúci článokZáhorie č. 5/2009
Ďalší článokXVIII. ročník 2009