XVIII. ročník 2009

Bibliografia XVIII. ročníka (r. 2009) časopisu Záhorie

0
687

Antálková, Marcela: Fašiangy v Brodskom a vo Veľkých Levároch. Znovuobnovenie fašiangových obchôdzok v Brodskom. 1, 2009, s. 25-27.
Antálková, Marcela: Výstava s vianočnou témou (správa). 6, 2009, s. 28.
Bača, Robert, PhDr. – Michalovič, Peter, PhDr.: Posledný skalický uhorský „pudmistr” Karol Cobori. 5, 2009, s. 9-10.
Bača, Robert, PhDr. – Michalovič, Peter, PhDr.: Náš rozhovor s hudobným skladateľom a publicistom Pavlom Zelenayom. 1, 2009, s. 20-25.
Bača, Robert, PhDr. : Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. 2008 (recenzia). 1, 2009, s. 28-29.
Bača, Robert, PhDr.: Ľudmila Groeblová – 125. výročie narodenia spisovateľky. 3, 2009, s. 16-18.
Brück, Miroslav: Odkrývanie minulosti (Jozef Špaček: V ulitách) (recenzia). 2, 2009, s. 31.
Drahošová, Viera, PhDr. – Kalivodová, Eva, RNDr., CSc.: Chavkoš (bučiak) nočný v skalickom katastri. 5, 2009, s. 21-22.
Drahošová, Viera, PhDr.: Ľudovít Okánik v službe rodnej Skalici. 6, 2009, s. 2-8.
Drahošová, Viera, PhDr.: Dvadsať rokov po – 20 Jahre danach (správa). 6, 2009, s. 26-27.
Drahošová, Viera, PhDr.: Čary a stretnutia v Záhorskom múzeu (Mária Kráľovičová) (správa). 4, 2009, s. 27-28.
Drahošová, Viera, PhDr.: Pestrá kytica pre Weinviertel (správa). 3, 2009, s. 26-28.
Drahošová, Viera, PhDr.: Sadenie „Lipy slobody” v Skalici. 3, 2009, s. 6-11.
Drahošová, Viera, PhDr.: Sny ušité z látok – Patchwork skupiny Windradquilter (správa). 3, 2009, s. 30-31.
Drahošová, Viera, PhDr.: Spomienkové podujatie na ThDr. Ľudovíta Okánika (správa). 6, 2009, s. 24-26.
Drahošová, Viera, PhDr.: Z najnovších prírastkov Záhorského múzea. 5, 2009, s. 23.
Drahošová, Viera, PhDr.: Za Darinou Skalovou (nekrológ). 3, 2009, s. 20.
Drška, Richard, Mgr.: „Pocztiwa Obecz Kutska“ na prelome 17. a 18. storočia. 2, 2009, s. 3-6.
Drška, Richard, Mgr.: Jubilejné XX. Svätogorazdovské slávnosti v Kútoch (správa). 4, 2009, s. 28-30.
Drška, Richard, Mgr.: Uhorská rapsódia (recenzia). 6, 2009, s. 22.
Dúbravský, Ferdinand: Dutá lipa. 3, 2009, s. 11-12.
Dúnarová, Oľga, PhDr. – Kalivodová, Eva, RNDr., CSc.: Dirigent, zbormajster a pedagóg Ladislav Slovák. 4, 2009, s. 16-19.
Čársky, Miroslav, Ing.: Desiata Gbelská paráda (správa). 4, 2009, s. 26.
Čársky, Miroslav, Ing.: Spomienka na 4. máj 1919. 3, 2009, s. 13-16.
Fialová, Ivana, Mgr., PhD.: Artikuly cechu kožušníkov v Holíči z roku 1675. 6, 2009, s. 8-10.
Fialová, Ivana, Mgr., PhD.: Mestečká južného Záhoria vo svetle „40 otázok“ z roku 1785. 1, 2009, s. 2-6.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Blahoželáme! (PhDr. Viera Drahošová). 2, 2009, s. 28.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Nositeľ Nobelovej ceny už viac na Záhorie nepríde (Rozlúčka s D.C. Gajduškom). 2, 2009, s. 26-27.
Fordinálová, Eva, Prof., PhDr., CSc.: Prínos Papánkovho diela Historia gentis Slavae do slovenského národného vývinu. 1, 2009, s. 12-15.
Fotogaléria z 19. októbra 2009. 5, 2009, s. 28-30.
Gašpárek, Jozef: Senické kasárne. 2, 2009, s. 12-17.
Gavorník, Ján: Pamätné tabule vo Vrbovciach. 6, 2009, s. 19-20.
Hoferka, Martin, ThLic.: Historický seminár vo Veľkých Levároch (správa). 1, 2009, s. 31.
Hoferka, Martin, ThLic.: Náš rozhovor s kňazom a záhorským rodákom Štefanom Vragašom. 4, 2009, s. 20-24.
Hoferka, Martin, ThLic.: Pázmáňovské vizitácie v záhorskej časti Bratislavského prepošstva v 17. storočí. 3, 2009, s. 2-5.
Hoferková, Katarína, Mgr.: Zo stretnutia jednej habánskej rodiny (správa). 3, 2009, s.21-23.
Ilenčíková, Antónia: Dedičstvo otcov – sakrálne stavby v Plaveckom Podhradí. 6, 2009, s. 16-18.
Judinyová – Babirátová, Jana, Ing.: Zavŕšenie trilógie o slovenskom klasicizme (Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.). 2, 2009, s. 10-12.
Juríčková, Božena, Mgr.: Bohumil Bača v rodnom kraji (správa). 4, 2009, s. 30.
Juríčková, Božena, Mgr.: Hološkove Záznamy v kníhkupectve Bystrický (správa). 1, 2009, s. 29-30.
Kalivodová, Eva, RNDr., CSc. – Drahošová, Viera, PhDr.: Chavkoš (bučiak) nočný v skalickom katastri. 5, 2009, s. 21-22.
Kalivodová, Eva, RNDr., CSc. – Dúnarová, Oľga, PhDr.: Dirigent, zbormajster a pedagóg Ladislav Slovák. 4, 2009, s. 16-19.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: História židov v Sobotišti. 6, 2009, s. 13-15.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Spomienky na sobotištské „lekvare”. 5, 2009, s. 16-19.
Kanisová, Dagmar, MUDr.: Svadby na bývalom Brančskom panstve. 2, 2009, s. 18-21.
Karas, Frahttp://spomienkyntišek, PhDr.: Šaštínsky rodák Jozef Karas – priekopník hasičstva v Senickom okrese. 3, 2009, s. 18-20.
Kolény, Braňo: Čriepok z Hlbokého (správa). 5, 2009, s. 26.
Kráľ, Jozef – Sand, Ján, Doc., PhDr., PhD. – Lehotský, Roman, Mgr.: Banícka Marianka 1859 – 2009 alebo po stopách histórie priemyselnej ťažby a spracovania bridlice. 1, 2009, s. 6-12.
Kršková, Mária, Mgr.: Lodné mlyny na rieke Morave. 4, 2009, s. 2-4.
Kubíková, Klára, PhDr.: Príbeh kresby Štefana Zajíčka (recenzia). 6, 2009, s. 23-24.
Lehotský, Roman, Mgr. – Sand, Ján, Doc., PhDr., PhD. – Kráľ, Jozef: Banícka Marianka 1859 – 2009 alebo po stopách histórie priemyselnej ťažby a spracovania bridlice. 1, 2009, s. 6-12.
Libušová, Eva: „Jak sme chodzívali ze starenkú Bjetú na púť do Mariatálu”. 5, 2009, s. 19-20.
Michalovič, Peter, PhDr. – Bača, Robert, PhDr.: Náš rozhovor s hudobným skladateľom a publicistom Pavlom Zelenayom. 1, 2009, s. 20-25.
Michalovič, Peter, PhDr. – Bača, Robert, PhDr.: Posledný skalický uhorský „pudmistr” Karol Cobori. 5, 2009, s. 9-10.
Michalovič, Peter, PhDr.: 55 rokov folklórneho súboru Skaličan (správa). 5, 2009, s. 31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bez spevu veru ani žatvy nebolo. 4, 2009, s. 8-11.
Michalovič, Peter, PhDr.: Bibliografia XVIII. ročníka (r. 2009), 6, 2009, s. 30-31.
Michalovič, Peter, PhDr.: Blahoželáme! (PhDr. Viera Drahošová). 2, 2009, s. 28-29.
Michalovič, Peter, PhDr.: Celoslovenský úspech detského folklórneho súboru Skaličánek (správa). 3, 2009, s. 28-29.
Michalovič, Peter, PhDr.: Druhá „Noc s múzeom” v Skalici (správa). 3, 2009, s. 25-26.
Michalovič, Peter, PhDr.: Druhá kniha o Moravskom Svätom Jáne (správa). 6, 2009, s. 22-23.
Michalovič, Peter, PhDr.: Pokračovanie edície Zborníka Záhorského múzea v Skalici (správa). 6, 2009, s. 27.
Mráz, Peter, Mgr.: Ján Hollý v zrkadle evanjelickej poézie. 2, 2009, s. 6-9.
Mráz, Peter, PhDr.: Vzťah k jazyku v tvorbe Bohuslava Tablica a Jána Hollého. 5, 2009, s. 7-8.
Papp, Štefan, Mgr.: Hodonín – dijiny mista do roku 1948 (recenzia). 2, 2009, s. 30.
Papp, Štefan, Mgr.: Ján Pöstényi – dlhoročný správca Spolku sv. Vojtecha. 5, 2009, s. 11-13.
Papp, Štefan, Mgr.: William Mikuš – radošovský rodák v diplomatických službách. 1, 2009, s. 18-20.
Petrovič, František, Doc., RNDr., PhD.: Historická krajinná štruktúra obce Veľké Leváre. 6, 2009, s. 11-13.
Petrovič, Vladimír, Mgr.: Pavel Proksa jubiluje. 6, 2009, s. 20-21.
Prokeš, Svetozár, Ing. – Prokešová, Gabriela: Rodina Károlyiovcov a Stupava. 5, 2009, s. 13-15.
Prokešová, Gabriela – Prokeš, Svetozár, Ing.: Rodina Károlyiovcov a Stupava. 5, 2009, s. 13-15.
Sand, Ján, Doc., PhDr., PhD. – Lehotský, Roman, Mgr. – Kráľ, Jozef: Banícka Marianka 1859 – 2009 alebo po stopách histórie priemyselnej ťažby a spracovania bridlice. 1, 2009, s. 6-12.
Šimkovie, Oto: Otvorená expozícia Uhranského múzea v Záhorskej Vsi (správa). 1, 2009, s. 30-31.
Štuková Mária Mgr.: Z ohlasov (správa). 5, 2009, s. 27.
Švehla, Peter, Mgr.: Stavba veže evanjelického kostola v Skalici. 1, 2009, s. 15-18.
Tomík, František, Mgr.: Cesta plná ľudskosti, obdiv krásy krajiny a človeka (Ján Náhlik) (recenzia). 3, 2009, s. 24.
Vajlová, Barbora: Stretlo ma svetlo (správa). 6, 2009, s. 29.
Valachovičová Svetlana: Fašiangy v Brodskom a vo Veľkých Levároch. Detský fašiangový sprievod vo Veľkých Levároch. 1, 2009, s. 27.
Vongrej, Slávo, Ing.: Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie. 2, 2009, s. 24-26.
Vrablec, Pavol, Mgr.: Na osobnosti treba spomínať (správa). 5, 2009, s. 26-27.
Vrablec, Pavol, Mgr.: Pálfiovci a františkáni v Malackách (správa). 3, 2009, s. 21.
Z.T. – K.J.: Pocta architektovi (správa). 5, 2009, s. 24-25.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Jubilejná výstava Róberta Hačka v Malackách (správa). 3, 2009, s. 23-24.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Storočnica narodenia maliara Jána Mudrocha. 4, 2009, s. 12-15.
Zajíček, Štefan, PhDr.: Sympózium a jubilejná výstava Jána Mudrocha v Záhorskej galérii (správa). 4, 2009, s. 25-26.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Ľudový odev na území TTSK (správa). 5, 2009, s. 31.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Dožinky v Radošovciach. 4, 2009, s. 4-8.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Fašiangy v Brodskom a vo Veľkých Levároch (úvod). 1, 2009, s. 25.
Zajíčková, Mária, PhDr.: Skalické svadobné torty. 2, 2009, s. 21-23.
Závodný, Andrej, PaedDr.: Názvy vodných tokov Borskej nížiny. 5, 2009, s. 2-7.

Predchádzajúci článokZáhorie č. 6/2009
Ďalší článokZáhorie 1/2010