Záhorie č. 4/2009

Storočnica narodenia maliara Jána Mudrocha Štefan Zajíček

0
585

Mgr. Mária Kršková: Lodné mlyny na rieke Morave
PhDr. Mária Zajíčková: Dožinky v Radošovciach
PhDr. Peter Michalovič: Bez spevu veru ani žatvy nebolo

PhDr. Štefan Zajíček: Storočnica narodenia maliara Jána Mudrocha
PhDr. Oľga Dúnarová – RNDr. Eva Kalivodová
: Dirigent, zbormajster a pedagóg Ladislav Slovák
ThLic. Martin Hoferka: Náš rozhovor s kňazom a záhorským rodákom Štefanom Vragašom

Nové knihy/Správy
Sympózium a jubilejná výstava Jána Mudrocha v Záhorskej galérii (PhDr. Štefan Zajíček)
Desiata Gbelská paráda (Ing. Miroslav Čársky)
Čary a stretnutia v Záhorskom múzeu (PhDr. Viera Drahošová)
Jubilejné XX. Svätogorazdovské slávnosti v Kútoch (Mgr. Richard Drška)
Bohumil Bača v rodnom kraji (Mgr. Božena Juríčková)