Záhorie č. 1/2009

Banícka Marianka 1859 – 2009 alebo po stopách histórie priemyselnej ťažby a spracovania bridlice Ján Sand, Roman Lehotský, Jozef Kráľ

0
650

Mgr. Ivana Fialová: Mestečká južného Záhoria vo svetle „40 otázok“ z roku 1785
Doc. PhDr. Ján Sand, PhD., Mgr. Roman Lehotský, Jozef Kráľ: Banícka Marianka 1859 – 2009 alebo po stopách histórie priemyselnej ťažby a spracovania bridlice
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Prínos Papánkovho diela Historia gentis Slavae do slovenského národného vývinu
Mgr. Peter Švehla: Stavba veže evanjelického kostola v Skalici
Mgr. Štefan Papp: William Mikuš – význačná osobnosť Záhoria v zahraničí
PhDr. Peter Michalovič, PhDr. Robert Bača: Náš rozhovor s hudobným skladateľom a publicistom Pavlom Zelenayom
Marcela Antálková; Svetlana Valachovičová: Fašiangy v Brodskom a vo Veľkých Levároch

Nové knihy / Správy
Malacky a okolie 1. Zborník príspevkov – história. 2008 (recenzia) (PhDr. Robert Bača) Hološkove Záznamy v kníhkupectve Bystrický (Mgr. Božena Juríčková)
Otvorená expozícia Uhranského múzea v Záhorskej Vsi (Oto Šimkovič)
Seminár vo Veľkých Levároch (ThLic. Martin Hoferka)

Predchádzajúci článokXVII. ročník 2008
Ďalší článokZáhorie č. 2/2009