Záhorie č. 2/2009

Skalické svadobné torty Mária Zajíčková

0
676

Mgr. Richard Drška: „Pocztiwa Obecz Kutska“ na prelome 17. a 18. storočia
Mgr. Peter Mráz: Ján Hollý v zrkadle evanjelickej poézie
Jana Judinyová – Babirátová – Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Zavŕš
enie trilógie o slovenskom klasicizme
Jozef Gašpárek: Senické kasárne
MUDr. Dagmar Kanisová: Svadby v bývalom brančskom panstve
PhDr. Mária Zajíčková: Skalické svadobné torty
Ing. Slávo Vongrej: Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.: Nositeľ Nobelovej ceny už viac na Záhorie nepríde
Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. – PhDr. Peter Michalovič: Blahoželáme!

Nové knihy / Správy

Hodonín – dějiny města do roku 1948 (Mgr. Štefan Papp)

Odkrývanie minulosti (Jozef Špaček: V ulitách) (Miroslav Brück)
Na vydávanie XVIII. ročníka časopisu Záhorie prispeli