OBETKO, Ján (25. 11. 1885 Uhrovec – 10. 12. 1972 Bratislava)

0
36

Štúdium: Meštianska škola (1897 – 1902) a rezbárska škola a kreslenie v Uhrovci (1897 – 1900), učiteľský ústav v Šoproni (1902 – 1906)

Pôsobenie: Učiteľ a kantor v Turanoch (1906 – 1907), Liptovskej Kokave (1907 – 1908), Vavrišove (1908 – 1913), Starej Turej – Dúbravke (1913 – 1919), školský inšpektor v Ilave a v Púchove (1919 – 1920), v Skalici a v Senici (1920 – 1929), pracovník Ústrednej správy Slovenskej ligy v Bratislave (1934 – 1940), kantor v Kšinnej (1953 – 1963)

Vydavateľ, redaktor. Počas svojho pôsobenia v Skalici vlastnil vydavateľstvo zamerané na vydávanie kníh pre mládež. Vydával edície Knižnica školských dietokKnižnica slovenskej mládeže (1925 – 1929). Vydával aj knihy slovenských autorov, vlastné dielo Rozpomienky a preklady, v časopisoch uverejňoval pedagogické články, pripravoval pedagogické relácie do rozhlasu, redigoval časopisy ObzorSlovenské Pomoravie. Bol predsedom Okresného svetového zboru a Miestneho odboru Matice slovenskej v Skalici, členom Pedagogického odboru Matice slovenskej a predsedom jeho knižnej rady, členom Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti, spoluzakladateľom a riaditeľom Učiteľského slovenského nakladateľstva UNÁS, ktoré vydávalo diela Ľuda Ondrejova, Jozefa Cígera Hronského, náučnú literatúru pre deti a mládež, pedagogické príručky pre učiteľov Juraja Čečetku. V Skalici inicioval postavenie prvého pamätníka J. A. Komenského na Slovensku a tiež nového kina mimo objektu gymnázia.

Literatúra: Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 316; ŠIŠMIŠ, M. Ján Obetko, iniciátor prvého pamätníka J. A. Komenského na Slovensku, pedagóg a vydavateľ. In PŠENO, J. (ed.). Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského Slovensku. Púchov : ASSA s. r. o., púchovská tlačiareň, 1999.