PROKOPIUS Ján (12. 1. 1732 Skalica – 13. 8. 1806 Sobotište)

0
45

Štúdium: Evanjelické lýceum v Bratislave, medicína v Jene

Lekár v Skalici, popularizátor lekárskych vied, osvetový pracovník, cirkevný inšpektor. Preložil a vlastnými poznámkami doplnil spis švajčiarskeho lekára S. M. Tissota o príčinách, priebehu a spôsoboch liečenia chorôb s názvom Zpráva pro lid obecný ve vsech bydlící, kterak by zdraví svého chrániti a v nemocech sobě pomáhati měl. V rukopise ostali práce z oblasti patológie, diagnostiky, farmácie, ale aj slovensko-latinský slovník, monografia o pôvode anabaptistov či dielo o cirkevných dejinách.

Literatúra: BUCHTA, F. Skalica a Záhorie. Skalica : Formát, 2008. s. 59-62; Slovenský biografický slovník IV. Martin : Matica slovenská, 1990. s. 548-549.