BUNČÁK, Pavel, Doc. PhDr. (4. 3. 1915 Skalica – 5. 1. 2000 Bratislava)

0
109
Bunčák Pavel, doc. PhDr.

Štúdium: Gymnázium v Skalici, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1938 – 1942)

Pôsobenie: Redaktor Národných novín v Martine (1942 – 1943), redaktor denníka a vydavateľstva Pravda (1945 – 1951), periodika Kultúrny život (1951), vydavateľstva Slovenský spisovateľ (1953 – 1955), docent na Katedre slovenského jazyka a literatúry na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1955), pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, lektor slovenského jazyka na univerzite v Štrasburgu (1967 – 1969).

Básnik, prekladateľ. Básne uverejňoval v časopisoch Svojeť, Elán, Slovenské pohľady, Slovenská reč, Slovenská literatúra. Je autorom dvanástich básnických zbierok (Neusínaj, zažni Slnko (1941), S tebou a sám (1946), Zomierať zakázané (1948), Je to pravda, je to sen (1966) a ďalších), zaraďuje sa medzi slovenských nadrealistov. Napísal aj knihu spomienkových próz venovaných Skalici Hriešna mladosť (1973). Prekladal z francúzskej (Ch. Baudelaire, T. Tzara, P. Eluard, G. Apollinaire), poľskej a ruskej poézie.

Literatúra: HAMADA, M. Nadrealizmus – Avantgarda 38. Bratislava : Kalligram, 2006; MARČOK, V. et al. Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004; MAŤOVČÍK, A. et al. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008.

Predchádzajúci článokBUNDALA, Albert (9. 11. 1878 Skalica – 1. 8. 1932 Pohronský Ruskov)
Ďalší článokBUNČÁK, Ľudovít (4. 11. 1880 Pezinok – 18. 4. 1820 Skalica)