AGNELLI, Jozef (Baránek) (23.2.1852 Skalica – 6.8.1923 Holíč)

0
172

Štúdium: Gymnázium v Skalici, teologická fakulta v Ostrihome (1876).

Pôsobenie: Kaplán v Lakšárskej Novej Vsi (1876 – 1877), Holíči (1877 – 1881), administrátor a farár na rímskokatolíckych farách v Kuklove (1881 a 1883), Čároch (1884 – 1914) a Holíči (1914 – 1923).

Šľachtiteľ, botanik. Šľachtil obilniny, okopaniny, repu, zeleninu, vínnu révu a liečivé rastliny, skúmal vplyv pôdy, hnojenia a zavlažovania. Vyšľachtil niekoľko druhov mäty a viac ako 20 druhov zemiakov, ktoré boli známe svojou kvalitou (najznámejšie druhy Panonia, Hungaria, Juwel). V roku 1915 vydal v maďarskom jazyku dielo o pestovaní liečivých a aromatických rastlín. Zúčastňoval sa na odborných výstavách vo Viedni, Budapešti, Kodani a v Štokholme, získal viacero diplomov a vyznamenaní, často prednášal a publikoval. Domáce aj zahraničné vedecké inštitúcie ho prijali za svojho člena, medzi nimi i Linného spoločnosť v Štokholme.

Literatúra: PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, 2000, s. 6-7; Slovenský biografický slovník I., 1986, s. 35.