ABRAHAMFFY, Ján, OFM (1662 Nové Mesto nad Váhom – 16. 4. 1728 Skalica)

0
61

Štúdium: Gymnázium v Skalici a v Trnave (1676), Filozofická fakulta Trnavskej univerzity (1679 – 1681), rehoľná škola v Skalici (1685 – 1686), Uherskom Hradišti (1687 – 1688) a Hlohovci (1689).

Pôsobenie: Františkánsky kňaz v kláštoroch v Beckove (1690, 1698, 1700 – 1701), Kremnici (1691 – 1693, 1702), Hlohovci (1694 – 1695), Nižnom Šebeši (1696 – 1697), Košiciach (1699) a Skalici (1703 – 1708).

Predstaviteľ slovenskej barokovej náboženskej literatúry píšuci po latinsky a po slovensky (kultúrnou západoslovenčinou). Zachovali sa tri diela: Knižka modlitieb nábožných (1693), ktorá bola prvou tlačenou modlitebnou knižkou pre slovenských katolíkov, Každodenná zápalná žertva (1695), kniha modlitieb a pobožností, a náboženský polemický spis Fakule horící o pravé cirkvi Kristove (1700). Napísal aj zbierky žalmov, kázní a ďalšie knihy.

Literatúra: GAJDOŠ, V. J. Život a dielo Jána Abrahamffyho, 1942; Slovenský biografický slovník I., 1986, s. 26-27; PAŠTEKA, J. et al. Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, 2000, s. 1-2.