ALAGOVIČ, Ladislav (1767 Malženice – 31.12.1846 Skalica)

0
74

Štúdium: Rímskokatolícka teológia v Trnave.

Pôsobenie: Kaplán v Nitre a v Trenčíne, farár v Bošácej, správca farnosti v Plaveckom Petri, farár a dekan v Skalici (od r. 1821)

Člen Slovenského učeného tovarišstva, kňaz. V roku 1846 vydal Modlitebnú knižku, ktorá bola v okolí Skalice, ale i na Morave veľmi obľúbená.

Literatúra: PAPP, Š. Bernolákovci zo severného Záhoria. In Záhorie. 2004, roč. XIII., č. 3, s. 13-19.