Záhorie č. 3/2009

Sadenie "Lipy slobody" v Skalici PhDr. Viera Drahošová

0
590

ThLic. Martin Hoferka: Pázmáňovské vizitácie v záhorskej časti Bratislavskéhoprepošstva
PhDr. Viera Drahošová: Sadenie „Lipy slobody” v Skalici
Ferdinand Dúbravský: Dutá lipa
Ing. Miroslav Čársky: Spomienka na 4. máj 1919
PhDr. Robert Bača: Ľudmila Groeblová – 125. výročie narodenia
PhDr. František Karas: Šaštínsky rodák Jozef Karas – priekopník hasičstva v Senickom okrese
PhDr. Viera Drahošová: Za Darinou Skalovou

Nové knihy / Správy
Pálfiovci a františkáni v Malackách (Mgr. Pavol Vrablec)
Zo stretnutia jednej habánskej rodiny (ThLic. Martin Hoferka)
Jubilejná výstava Róberta Hačka v Malackách (PhDr. Štefan Zajíček)
Cesta plná ľudskosti, obdiv krásy krajiny a človeka (Mgr. František Tomík)
Druhá „Noc s múzeom” v Skalici (PhDr. Peter Michalovič)
Pestrá kytica pre Weinviertel (PhDr. Viera Drahošová)
Celoslovenský úspech detského folklórneho súboru Skaličánek (PhDr. Peter Michalovič)
Sny ušité z látok – Patchwork skupiny Windradquilter (PhDr. Viera Drahošová)
Na vydávanie XVIII. ročníka časopisu Záhorie prispeli