Záhorie 4/2021

0
338
Háj pri Čároch. Foto: Richard Drška

PhDr. Peter Brezina: Z histórie senického kaštieľa
prof. Ing. František Mátel, CSc.: Trochu zabudnuté remeslá a činnosti v Závode
Ing. Jozef Pavlásek – Mgr. Terézia Pavlásková: V Zohore sa zrodili vynálezy pohonu parolodí
Mgr. Veronika Chňupková: Nerealizovaná stavba veže evanjelického a. v. kostola v Holíči
PhDr. Viera Drahošová: Lipa v Bukovci v dobovej tlači
Mgr. Dita Andrušková, PhD.: Kolekcia západoslovenských džbankárskych výrobkov / Z najnovších akvizícií Záhorského múzea

Nové knihy / Správy
Rohov – dejiny obce a farnosti (Mgr. Ľudovít Košík)
Zdravotníctvo vtedy a dnes (Mgr. Ľudovít Košík)
Filmový dokument o P. Paulínovi Bajanovi (PhDr. Peter Michalovič)
Bezchleba hody a Dom 1890 v Závode (PhDr. Richard Drška)

Predchádzajúci článokFestival múzeí 2021
Ďalší článokZ histórie senického kaštieľa – PhDr. Peter Brezina