HORVÁTH, Pavel Frankovič (1623 Skalica – 17. 8. 1683 Viedeň)

0
25

Štúdium: Vstup do rehole piaristov v Lipnici, rímskokatolícka teológia

Pôsobenie: Rektor piaristického ústavu v Rzeszowe a v Prievidzi, kláštor v Bojniciach, učiteľ v Prievidzi

Literatúra: BOKESOVÁ, M., BUCHTA, J. et al. 1992. Skalica. Skalica : Mestský úrad Skalica, 1992. s. 142.